Atma Kriya Yoga je sama po sebi molitva

Thumbnail

Kad nekoga voliš, stalno misliš na njega. Kad si zaljubljen, uvijek si sretan. Osjećaš se uzneseno. Tvoje lice sjaji i svi oko tebe primjećuju koliko si sretan.

Najbolje od svega je to, što kad istinski volimo, ne očekujemo ništa zauzvrat.

Većina nas je to iskusila u nekom trenutku svog života.

Zamisli sada kad bismo sve svakoga dana radili u toj ljubavi. Zamisli pozitivnu energiju koju bismo odašiljali. Zamisli učinak kojeg bismo imali, i to ne samo na same sebe i svoju obitelj, već i na sve one s kojima svakodnevno dolazimo u kontakt.

Što bi se dogodilo kad bismo svoju sadhanu svakoga dana radili u toj ljubavi?

Ako sadhanu, kao što je Atma Kriya Yoga, prakticiramo s ljubavlju, i baš poput osobe koja voli i ne očekuje ništa zauzvrat, zamisli kakve bi blagodati naša sadhana imala ne samo za nas same, već i za one oko nas.

U Shreemad Bhagavad Giti (2. poglavlje, 47. stih) Gospod Krishna kaže da mi imamo pravo izvršavati djela, ali ne smijemo razmišljati o plodovima svojih djela.

Baš kao što Gospod Krishna kaže u Shreemad Bhagavad Giti, mi trebamo raditi svoju sadhanu, ali ne očekivati ništa zauzvrat. To će imati veće blagodati za nas.

Paramahamsa Vishwananda kaže: "Atma kriya Yoga je sama po sebi molitva."

Ako nas netko upita: "Zašto se molite?" Molimo se zato jer iskreno čeznemo za nečime, ili se molimo jer želimo dobro sami sebi i onima koje volimo.

Atma Kriya Yoga je sama po sebi molitva. Atma Kriya Yoga je ljubav.

Kad redovito prakticiramo Atma Kriya Yogu, to postaje molitva. Prakticiranje bez očekivanja je ljubav.

Sri Giridhari

Blog »