Atma Kriya Yoga hero

Prigrli Božansko u sebi

Atma Kriya Yoga by Bhakti Marga

Atma Kriya Yoga

Atma Kriya Yoga pomaže nam spoznati i razvijati osobni odnos s Božanskim na način da uvodi svjesnost u sve što radimo. Putem milosti inicijacije u Shaktipat, ova praksa donosi više ljubavi, radosti i povezanosti sa samim životom. Također pomaže spaliti karmu brojnih života te pročišćava um i tijelo kako bismo mogli napredovati na duhovnom putu.

Atma Kriya Yoga je naša najnaprednija praksa. Svaka od njezinih tehnika razvija jednu vrstu bhakti – ljubavi prema Božanskom – i otvara srce transformacijskoj snazi ljubavi. Tehnike su jednostavne za naučiti početnicima, ali i dovoljno snažne kako bi i najnaprednije meditante odvele u nova područja svjesnosti i povezanosti s Božanskim.

Student practicing Atma Kriya Yoga

Svjesnost duše u svakoj radnji

Spaljivanje karme

Atma Kriya Yoga pročišćava sve razine svijesti: tijelo, emocije, um i intelekt, što omogućuje unutrašnjoj svjetlosti da sjaji mnogo jače. Tehnike spaljuju karmu i na taj način uklanjaju sve što stoji na putu naše ultimativne spoznaje vječno prisutnog Božanstva u srcu.

Vječni odnos

Cilj autentične joge je sjedinjenje s Božanskim; samospoznaja kroz božansku Ljubav. Atma Kriya Yoga potiče osvještavanje vječnog sebstva u svakoj misli, riječi i djelu. Tehnike povezuju s izvorom života unutar tvojeg vlastitiog bića kako bi mogao u potpunosti uživati u vječnom odnosu s Božanskim.

Probudi božanske kvalitete

Kako se tvoja praksa bude produbljivala, počet će se manifestirati božanske kvalitete: mir, samokontrola, snaga, mudrost, poniznost, suosjećanje, vitalnost i druge. Atma Kriya Yoga daje alate za transcendiranje dualnog materijalnog svijeta i buđenje božanske Ljubavi. To je sve što je potrebno za postizanje istinske slobode.

Atma Kriya Yoga je najlakši način za spoznaju jedinstva s cjelinom jer usklađuje tijelo, um i duh te ih vodi prema Bogospoznaji. Atma Kriya Yoga podsjeća da je sve Bog – u svekolikom vremenu i prostoru.

Paramahamsza Sri Szvámi Vishwananda

Što Atma Kriya Yogu čini posebnom?

Shaktipat inicijacija

Shaktipat je razlog zašto je Atma Kriya Yoga najsnažnija joga dostupna u današnje vrijeme. Shaktipat inicijacija u cjelokupno nasljeđe kriya joge otključava puni potencijal tehnika, štiteći i vodeći praktikanta na svakom koraku. K tome, budi božanske kvalitete koje leže uspavane u čakrama, garantirajući uspjeh tehnika.

Nasljeđe – povijest

Mahavatar Babaji je otac cjelokupnog nasljeđa kriya joge i Guru Paramahamse Vishwanande, Majstora Atma Kriya Yoge. Blagoslovi i milost svih kriya majstora usađuju se u učenika tijekom Shaktipat inicijacije. To je blagoslov koji vodi praktikanta do iskustva vječno prisutnog Božanskog koje se nalazi u njegovom srcu.

Kompletni sustav

Atma Kriya Yoga je kompletni jogijski sustav koji uključuje meditaciju, kao i energetske i fizičke vježbe joge. Praksa je zaokružena, ali i dovoljno fleksibilna da bi je se moglo uklopiti u užurbani stil života. Atma Kriya Yoga idealno je prilagođena današnjem vremenu jer ljudima pomaže razviti bhakti: ljubav prema Božanskome u svemu.

Kurmasana - Atma Kriya Yoga by Bhakti Marga
Atma Kriya Yoga
Atma Kriya Yoga Meditation - Bhakti Marga

Svjedočanstva

Zaljubila sam se

Nakon što sam inicirana u Atma Kriya Yogu, zaljubila sam se u sve u svojem životu. Zaljubila sam se u svoj posao, koji prije baš i nisam voljela. Pronašala sam ljubav u načinu na koji sam živjela svjetovni život. Pronašla sam i više prihvaćanja za sve u svojem životu. Počela sam osjećati ljubav za sve. Sve što sada radim nastojim raditi s ljubavlju i svjesnošću. To se ne dogodi svaki put, no primijetila sam da se događa sve više i više.

Janita – Južna Afrika

Samo ljubav

Atma Kriya Yoga govori o ljubavi. Htio sam je raditi kako bih obogatio ljubav unutar sebe. Prije sam prakticirao Atma Kriya Yogu bez te svjesnosti i to mi je bilo naporno. Sada razumijem da se radi samo o ljubavi. Sada želim prakticirati mnogo više jer je to jedini način na koji se mogu riješiti negativnosti. Osjećam da mi jedino ljubav može pomoći da prođem kroz to.

Jean Claude – Francuska

Moj život je bolji

Atma Kriya Yoga čini svaki dio mog života boljim. Tjelesno me stabilizira; ako se osjećam pomalo bolesno, ona me osnažuje i ozdravlja. Ako se osjećam mentalno rastrojen, ona me ponovno dovodi na mjesto gdje jasno znam što želim i kako da to ostvarim. Duhovno me dovela u dodir sa samime sobom. Sada znam što želim na duhovnom putu, tko sam, kako se odnosim prema Božanskome, prema drugim ljudima, prema Božanskom unutar njih i naposljetku prema Božanskom koje je unutar mene samoga.

Aaron – SAD

Je li Atma Kriya Yoga za mene?

Pogledaj detalje o tečaju »