Mitä on Kriya jooga?

Thumbnail

Mikä on Kriya jooga? 

"Kri" tarkoittaa tekoa ja "ya" tietoisuutta. Yhdessä Kriya tarkoittaa tietoista toimintaa.   

Mutta mikä tietoisuus sitten on? Mihin se viittaa? Todellinen tietoisuus tarkoittaa tietoisuutta siitä, keitä olemme, mikä päämäärämme ja todellinen identiteettimme on. Tuo identiteetti on sielu, sen luontainen autuus ja ehdollistumaton rakkaus. 

Kriya joogaa yleisesti pidetään järjestelmänä tekniikoita, jotka johtavat kokemaan ja siirtymään aineellisen todellisuuden yläpuolelle. Se tarkoittaa mieltä, kehoa ja aistien toimintaa. Harjoite saa meidät kokemaan ja siirtymään henkiseen todellisuuteen sekä lopulta kokemaan ja oivaltamaan jumalallisen itsemme, sielumme. Kriya jooga saa ajatuksemme, tekomme ja puheemme linjautumaan tuon todellisuuden ja sielun tietoisuuden kanssa. 

Mahavatar Babaji, Kriya joogan perustaja sekä ikoninen ja mystinen, kuolematon joogi ohjaa hiljaa ihmiskunnan tietoisuutta. Ajan kuluessa Babaji on antanut osia tästä suuresta järjestelmästä maailmalle kohottaakseen ja tukeakseen sitä. Hän ottaa huomioon ihmiskunnan tilanteen, tietoisuuden ja aikakauden. Babaji antaa mestareille tekniikoita eri paikoissa ja eri aikoina auttaakseen ihmismieltä. Vaikka sitä ei julkisesti tiedetäkään, lukuisat Kriya jooga -mestarit ja Babaji antavat tekniikoita eri ihmisille eri paikoissa, koska he tarvitsevat apua. 

Atma Kriya Yoga on valikoima Kriya jooga -tekniikoita. Mahavatar Babaji ja Paramahamsa Vishwananda valitsivat nämä tekniikat niiden yksinkertaisuuden, voimallisuuden ja tärkeyden vuoksi. Henkisellä tiellä ne kehittävät suhdettamme Jumalaan, jotta lopulta saavutamme Hänet. 

Kriya jooga on erityinen, koska sen tekniikat perustuvat joogiseen tieteeseen. Ne on suunniteltu perusteelliset henkiset ja fyysiset lait, energiat ja loogiikat mielessä pitäen. Ne koskevat luomisen, värähtelyn, viiden elementin, chakrojen, koshien ja erilaisten energioiden universaaleja lakeja. Ne huomioivat syvällisesti myös karman lait sekä aikomuksen, teot, ajatukset ja paljon muuta. 

Jooga sisältää syvällistä, henkistä tiedettä, jota nykytiede hitaasti tutkii ja alkaa ymmärtää. Kriya jooga on kehitetty näiden erilaisten tieteiden mukaan samalla tavalla kuin mikä tahansa tieteen osa-alue toimii. Näiden lakien ja järjestelmien mestarit ovat täysin tietoisia joogisista tieteistä. He valmistavat harjoituksia, jotka auttavat henkisellä tiellä, sillä he ovat täysin omistautuneita ihmiskunnan henkisen kehityksen palvelemiselle. Henkinen tie on monimutkainen ja vivahteikas. Onneksi mestarit ovat kehittäneet tekniikoita, jotka auttavat navigoimaan tällä tiellä. 

Kriya jooga on teologisesta ja filosofisesta näkökulmasta neutraali ja käsittelee pelkästään henkisiä ja aineellisia lakeja, jotka auttavat kehittymään henkisesti. Babaji on antanut Kriya joogan lukuisille mestareille, jotka omaksuvat, toteuttavat ja ottavat sen omiin filosofioihinsa ja teologioihinsa. Tällä tavoin Babaji ja Kriya jooga -mestarit pystyvät palvelemaan suurempaa ihmisjoukkoa huomioiden vaihtelevat tiet, persoonallisuudet ja luonteet. 

Siksi BM Sadhana on erityistä. Siinä on kyse vain rakkaudesta. Paramahamsa Vishwanandan missio on avata ihmiskunnan sydämet ja hän käyttää Kriya joogaa sen tueksi. Kriya jooga on ydinolemukseltaan bhaktia, rakastavaa omistaumusta, sillä minkä tahansa teon hallitseminen täysin tietoisesti viittaa sen tehtävän vain rakkaudesta ja rakkauden vuoksi. Vaikkei Kriya joogaa perinteisesti pidetä bhakti joogana, se on silti bhaktia ja joogaa. 

Sukeltaessasi syvälle sydämeen ja sieluun, löydät ja koet Jumalan sisälläsi ja ulkopuolellasi. Atma Kriya Yogassa on kyse jumalallisen Itsen oivaltamisesta ja se johtaa tuon Itsen tarkoituksen oppimiseen ja suhteeseen Jumalan kanssa – se johtaa Jumaloivallukseen tavoitellessasi rakkautta. 


Blog »