Elämän tarkoitus - osa 2

Thumbnail

Lue osa 1 tästä 

Kaikki päämäärät voidaan jakaa neljään Purushartaan:

i. Kaama- aistillista nautintoa täyttävä  

ii. Aartha- selviytyminen, turva ja pysyvyys

iii. Dharma- velvollisuus ja oikeudenmukaisuus

iv. Moksha- itseoivallus ja vapautus

Jokaisella on elämässään oma päämäärä ja se sopii johonkin näistä neljästä kategoriasta. Menneestä karmastamme riippuen elämämme päämärä kehittyy. Lähes jokaisen henkistä tietä kulkevan korkein päämäärä  on saavuttaa Moksha. Erillaiset koulukunnat ovat kuitenkin säätäneet erilaiset tiet kohti Mokshaa.

Gurumme, Paramahamsa Vishwanandan ohjeiden mukaan muinaisessa Sri Sampradayan linjassa seuraamme Bhaktin tietä, joka voidaan kääntää sanoin Bhakti Marga. Marga tarkoittaa tietä ja bhakti puolestaan rakkautta ja Jumalalle omistautumista. Mokshan voi saavuttaa vain täydellisen antautumisen ja bhaktin kautta. Mokshaa pidetään Herran lootusjalkojen saavuttamisena ja Herran ikuisena palvelemisena. 

Yrittäessämme oppia elämämme tarkoituksen on vain loogista kääntää kysymys toisin päin. Mikä on koko olemassaolon tarkoitus? Jumala on kaiken olemassaolon lähde vailla ulkoisia pakotteita. Hän on täysi ja kokonainen. Miksi Hän sitten loi meidät? Katsoin äskettäin mielenkiintoisen Bhakti Marga akatemian luennon Shristhistä (luomisesta). Luennon piti Swami RevatikantaParamahamsa Vishwanandan opetuslapsi. Videossa Swami Revatikanta vastaa kysymykseen kauniisti. Hän lainasi mielenkiintoisen säkeistön Rig Vedasta: 

 

Kuka todella tietää ja osaa vastata,

Kuinka luomakunta syntyi ja mistä.

Jopa Jumalat tulivat luomispäivän jälkeen. 

Kuka todella tietää ja osaa sanoa,

Milloin ja kuinka luominen alkoi?

Tekikö hän sen vaiko ei?

Vain hän tuolla ylhäällä tietää, ehkä;

Tai ehkei edes hän. 

Rig Veda 10.129.1-7

 

Rig Veda on Sanathana Dharman kaikista Vedoista vanhoin. Jokainen säkeistö saa meidät ajattelemaan ja niitä on tarkoitus mietiskellä. Johtopäätösten tekeminen olemassaolomme syystä on kuin yrittäisi lukea Jumalan mielen luomisen hetkellä. Yllä mainitut säkeet nöyrryttävät meidät, sillä rajallinen mielemme ei kykene ymmärtämään rajatonta Jumalaa ja Hänen olemassaoloaan. Siten meidän tulee ylittää mieli. Kautta aikain lukemattomat Acharyat, Gurut ovat vastanneet tähän kysymykseen laajentamalla ajatusta ideologialla Jumalan leeloista. Keskittyessämme Gurumme opetuksiin Paramahamsa Vishwananda on selkeästi selittänyt luomisen päämäärän olevan Premin suhteen kokeminen; ehdollistumattoman Jumalan rakkauden kokeminen.  

Jumala on ainoa olemassaolo; Hän on ainoa. Hän otti monta muotoa voidakseen Itse kokea rakkaussuhteen luomakuntansa kanssa. Jokainen olemassaoleva Atma (sielu) sekä kaikki aineelliset asiat (materia) ovat osa Jumalaa. Jumala ja Hänen luomakuntansa ovat yhteydessä sekä kietoutuvat toisiinsa. Sama yhteys on luomisen syyllä sekä jokaisen yksilön elämän tarkoituksella. Elämän tarkoitus löytyy koko luomisen tarkoituksesta: se on tuon rakkaussuhteen kokeminen. Jumalan päämäärä on kokea rakkautta luomakuntansa kanssa, joka on osa Häntä Itseään. Meidän päämäärämme on kokea rakkaussuhde Jumalaan, jonka osia olemme. 

Vaikka elin lapsuuteni Bhaktin opetusten parissa, yliopistoon mennessäni aloin kyseenalaistaa Jumalan ja uskonnon. Rukoileminen ja mantrojen toistaminen ei ollutkaan minulle enää kaikista tärkeintä. Uskoin opiskelemisen ja ahkeran työskentelyn rukouksen sijaan auttavan minua valmistumaan. Keskustellessamme ystäviemme kanssa kyseenalaistimme rituaalit ja seremoniat. Kyseenalaistimme ruoan uhraamisen tuleen köyhien ruokkimisen sijasta. Innokkaat, nuoret mielemme herättivät kysymyksiä nälästä, ilmastonmuutoksesta, rasismista, epätasa-arvosta, köyhien koulutusoikeuden puuttumisesta, sodan ja terrorismin aiheuttamasta kärsimyksestä - lähes kaikkiin näistä aiheista liittyy uskonto. Usein yritimme keksiä ratkaisuja ja päätimme elämän tarkoituksen olevan yhteiskunnan ja maapallon ongelmien ratkaiseminen. Siihen aikaan Aartha ja Dharma olivat elämäni tarkoitus. 

Muistan selvästi vuoden 2009 lopulla katsoneeni innokaasti elokuvan 2012, joka käsittelee maailmanloppua maya-kalenterin ennustuksen mukaisesti. Elokuvassa lopulta katastrofi pyyhkäisi tiehensä Jeesus Kristuksen kuuluisan patsaan Corcovado-vuoren huipulta Rio de Janeirossa. Sitä seurasivat useat muut uskonnolliset paikat. Minua kiinnosti, halusiko ohjaaja siten sivuuttaa Jumalan ja uskonnon. 

Samoihin aikoihin päätin alkaa opiskella maailman suuria uskontoja ymmärtääkseni, mikä Jumala on. Aloin meditoida päivittäin lapsuudessani oppiman tiedon perusteella. Meditaation ja mietiskelyn avulla oivalsin olevani vain pikkuruinen hiukkanen, joka on osa suurempaa kosmosta. Ymmärsin Jumalan olevan tekijä koko olemassaolon takana, vaikkeivat verkkokalvomme sauva- ja tappisolut tai rajallinen mielemme Häntä havaitsekaan. Jumala on lähinnä meitä sydämissämme ja läpäisee niin elävät olennot kuin elottoman materiankin. Sain yhtäkkiä halun rakastaa koko kosmosta kuten rakastaisin itseäni. Päätin rakkauden olevan vastaus maailman kaikkiin ongelmiin. Jos Jumala koskaan auttaa meitä, se on toisiamme kohtaan ilmaisemamme rakkauden muodossa. Alkaessani tavata toisia meditoijia oivalsin jokaisen pyyteettömästi meditoivan saapuvan samaan lopputulokseen. 

Love is the energy that sustains the entire cosmos
Rakkaus on energiaa, joka läpäisee koko kosmoksen

Silloin rukoilin löytäväni Gurun, joka voisi auttaa minua eteenpäin. Rukoilin valaistumista, Jumaloivallusta, liittoa Jumalan kanssa. Oikeasti se oli Guruni, joka löysi minut. Tavattuani Guruni, Paramahamsa Vishwanandan oivalsin jopa halun sulautua Jumalaan voivan herättää lisää haluja, kiintymystä ja egoa. Puhtain ja nöyrin syy pyytää Jumaloivallusta on pyyntö saada kokea rakkaussuhde Jumalan kanssa ja palvella Häntä paremmin. Rakastaessamme jotakuta on luonnollista, että palvelemme rakastettuamme parhaamme mukaan. Jumalan kanssa olevan rakkaussuhteen todellinen merkitys ei ole vain muodottoman kaikkivaltiaan tai temppelin jumalhahmon rakastaminen. Se merkitsee Jumalan rakastamista kaikessa olemassa olevassa, kuten ihmisissä, eläimissä, kasveissa, valtamerissä, hengittämässämme ilmassa, kivissä, jäässä ja vuorissa. Kaikki alkaa rakastamalla itseämme, sillä Jumala on lähinnä meitä meissä itsessämme. Meidän tulee myös oppia rakastamaan Jumalaa lähimmäisissämme; perheenjäsenissämme, henkisessä perheessämme temppelillä, ashramissa ja OM Chanting -ringeissä sekä työkavereitamme toimistolla ja jopa tuntemattomia liikenneruuhkassa. 

 

THE GRANT STUDY on Harvardin lääketieteellisen tekemä tutkimus aikuisten kehityksestä ja sen tulos oli yllättävä. Sen mukaan suhteemme ja onnellisuutemme vaikuttavat eniten terveyteemme ja eliniänodotteeseemme. Vaikka poistaisimme Jumalan päämääristämme, koko elämässämme on silti kyse rakastavasta suhteesta vanhempiin, puolisoon, lapsiin ja perheeseen. Jos meillä on rakastava suhde perheenjäseniimme ja naapureihimme, kotimme ja naapurustomme ovat täynnä iloa. Jos maailman kaikilla mailla on rakastava suhde keskenään, sotia ei enää ole. Kun koko ihmiskunnalle on opetettu, kuinka tärkeä rakastava suhde Äiti Maahan ja luontoon onkaan, ihmiskunta löytää vaihtoehdot fossiilisille polttoaineille, eläinten teurastamiselle ja muovin käytölle, mikä estää ilmastonmuutoksen. Avainsana on rakastava suhde ja kaikki ponnistelumme ja palvelumme silloin luonnollisesti palvelevat tätä tarkoitusta. 

Saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, kun joku sanoo hänen elämänsä päämäärän olevan rakkaussuhde Jumalaan sekä Hänen ikuinen palvelemisensa. Sillä on kuitenkin erittäin syvä merkitys. Tavoitellessamme tätä rakkaussuhdetta Jumalaan, joka on koko kosmoksemme ja kaikki sen tuolla puolen, kaikki muu saavuttaa täyttymyksensä. 


Blog »