Mestareiden armo Atma Kriya Yogassa

Thumbnail

Joogaan kuuluu uskomus siitä, että henkilön edistyminen vastaa hänen ponnistelujaan. Tämä on totta elämän monilla osa-aluilla, kuten maratonjuoksua varten treenaamisessa, painon pudottamisessa tai kokeeseen opiskelemisessa, muttei päde Satgurun osallistuessa henkiseen kehitykseesi. Satguru voimistaa ponnistelujasi moninkertaisesti ja sitä kutsutaan armoksi. 

Atma Kriya Yoga on täynnä Paramahamsa Sri Swami Vishwanandan ja Mahavatar Babajin armoa. Kuinka se toimii? Kysymys on mielenkiintoinen ja jokaisen Atma Kriya Yoga -oppilaan tulisi ymmärtää tämä. Sen avulla pystyy arvostamaan paremmin sitä, mitä tapahtuu harjoittaessaan Atma Kriya Yogaa sekä mestareiden roolia henkisessä elämässäsi. 

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda on täysin oivaltavanut, elävä Kriya jooga -mestari. Hän on aina tietoinen suhteestaan Jumalaan ja seuraa henkistä dharmaansa Jumalan vihkimänä. Yleisesti ottaen Hänen voidaan sanoa olevan guru, muttei Hän ole mikä tahansa guru, vaan Satguru. Meidän tuleekin ensiksi ymmärtää Satgurun ja Siksha Gurun ero. 

Siksha Guru opettaa tiettyä oppiainetta. Se voi liittyä henkisyyteen, matematiikkaan, tieteeseen, historiaan tai mihin tahansa. Shiksha Gurun vastaukset pysyvät aina samanlaisina, sillä he opettavat pyhiä kirjoituksia tai opetus perustuu heidän kokemuksiinsa, joten heidän tehtävänsä on jakaa tietoa. 

Satgurulla on puolestaan henkisyyden osa-alueella enemmän kuin vain tietoa Jumalasta; hänellä on suora kokemus Jumalasta. Hänen ja Jumalan välillä ei ole enää eroa, sillä hän on täysin antautunut Jumalalle ja on aina Jumaltietoisuuden tilassa; tätä tilaa jooga-termein kutsutaan Atmanivedana Bhaktiksi ta Nirvikalpa Samadhiksi. 

Satgurun kohtaaminen elämässään on suurin mahdollinen henkinen siunaus, sillä hän on kirjaimellisesti muodon ottanut Jumala. Satguru on Jumalan rakkauden ilmentymä meitä kohtaan ja tietää, mikä estää meitä saavuttamasta vapautusta, mitä tarvitaan meidän vapauttamiseksemme mayasta tai kielteisyydestä, jotka olemme keränneet monien elämien aikana. Jopa Satgurun aineellinen keho on ainutlaatuinen. Selvännäkijä näkisi edessään seisovan henkilön olevan vain kosmista valoa. Edes Satugurun solut eivät ole tavallisia, sillä hänen jokainen hiuksensakin on Jumalan puhdasta rakkautta, Jumaltietoisuutta, rajoittamaton muodossaan. Tämä on Jumalan laki: Satugurun fyysinen kosketus on tarpeellinen armon tuomiseksi täydellisesti maailmaan. Ihmiskeho on rajallinen, mutta Satgurun keho toimii siltana fyysisen, aineellisen maailman sekä henkisen, rajoittamattoman maailman, välillä. Siksi hän on suurin siunaus henkisellä tiellä. Hän on silta, joka sallii joogan ja elämän päämäärän, itseoivalluksen, saavuttamisen. 

Tarkemmin ottaen Atma Kriya Yogassa se on juuri Satuguru, Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, joka pystyy näkemään henkilön menneen karman ja päättämään, mikä on hyvää tai huonoa. Paramahamsa Sri Swami Vishwananda ja Mahavatar Babaji armostaan aktivoivat tärkeitä asioita ja polttavat niitä, jotka eivät ole tärkeitä. Jäljelle jäävä hyvä karma tuo sinut kokemuksien tai mahdollisuuksien äärelle, jotka auttavat henkisellä tielläsi. Paha karma, joka tulee polttaa tai muuttaa, vääristää todellisuutta ja vie sinut pois henkisyydestä. 

Joogassa puhutaan hienovaraisesta praanisesta kehosta, pranamaya koshasta. Se on energiakanavien, nadien, verkosto sekä charka-järjestelmä. Nadeja on vähintään 72000. Erityisesti yhteen niistä, brahman nadiin, tallentuu karmaa edellisistä elämistä. Vain mahtavat joogit, kuten Paramahamsa Sri Swami Vishwananda ja Mahavatar Babaji, pääsevät helposti puhdistamaan brahman nadin. 

Atma Kriya Yoga kuuluvan Shaktipat-vihkimyksen ansiosta harjoittaessasi Main Kriya -tekniikkaa mestarit menevät sushumna ja brahmin nadeihisi muuttaakseen karman, joka on vaikuttanut sinuun elämästä toiseen ja siten pystyt heidän armostaan saavuttamaan nopeasti itseoivalluksen.  

Atma Kriya Yoga -kurssin lopussa annetaan Shaktipat-vihkimys. Sen aikana Mahavatar Babaji, gurujen mahtava guru, antaa itsensä ja Kriya jooga -linjan jokaisen mestarin armon ja siunauksen oppilaalle. Tämä on tuhansien oivaltaneiden mestarien auttava käsi, joka juontaa juurensa 5000 vuoden taakse. Paramahamsa Sri Swami Vishwanandan mukaan jotkin sielut odottavat syntymistään maan päälle saadakseen tämän armon ja voidakseen siten vihdoin oivaltaa itsensä. 

Vain harvat nykypäivän henkisistä mestareista kykenevät antamaan Shaktipatin oppilailleen. Paramahamsa Sri Swami Vishwananda syntyi tämän kyvyn kera. Mahavatar Babajin luvalla Hän siirsi Shaktipatin jokaiseen Atma Kriya Yoga -opettajaan, jonka Hän on vihkinyt. Tänään opettajia on yli 300 ja 40 eri maassa. Atma Kriya Yoga on täysinäisin Kriya Yoga -järjestelmä, jota koskaan maailmassa on opetettu, mikä takaa järjestelmän, joka on yksi nopeimmista tavoista oivaltaa itsensä ja siten Jumalan rakkaus, leviämisen laajasti. Se on Mahavatar Babajin ja Sri Swami Vishwanandan suunnitelma, sillä maailma tarvitsee tätä juuri nyt. Mahavatar Babaji on antanut erilaisia jooga-järjestelmiä eri aikakausina vuosituhansien aikana auttaakseen ihmiskuntaa saavuttamaan itseoivalluksen. Nykyaikana hänen pääasiallinen välineensä on Atma Kriya Yoga. 

Shaktipat on uskomattoman voimakas ja ylittää tavallisen ihmisymmärryksen rajat. Kuten Parahamsa Vishwananda sanoo: "Jopa mahtavat joogit kaipaavat tätä vihkimystä." On mahdotonta selittää täydellisesti Shatipatia, sillä se on Itse Herra, joka antautuu oppilaalle ja aktivoi hänessä tiettyjä asioita. Jokaisen kokemus on ainutlaatuinen. Emme voi sanoa oppilaan saavan juuri tiettyä kokemusta. Shaktipatin aikana Mahavatar Babaji istuttaa oppilaaseen opettajan kautta Jumaloivalluksen siemenen, joka kasvaa harjoitteen myötä. Shatipatin aikana vapautuva energia myös aktivoi ja avaa chakrojen jumalallista valoa. Syvällä jokaisessa chakrassa on Itse Herra. Hän on sielusi jumalallinen valo. Shaktipatin aikana tämä valo avautuu ja chakrat ovat valmiita toimimaan korkeammalla taajuudella. 

Ei voi kuin ihmetellä, kuinka oikein ansaitsee Atma Kriya Yogan ja Mahavatar Babajin ohjauksen. Tämä on mahdollista ainoastaan Jumalan ja Satgurun armosta. Satguru on lähinnä Paramgurua, Mahavatar Babajia. Hän toimii siltana. Saguru antaa armon rakkaudestaan, myötätunnostaan ja ymmärryksestään oppilaan tarpeista. Se tarkoittaa menneiden tekojen ja luonteeseen kuuluvien epätäydellisyyksien yli katsomista, jotta mestari voi antaa oppilaalle tämän tarvitseman avun ja tuen. Vain Mahavatar Babaji ja Satguru pystyvät arvioimaan, ansaitsetko jotakin vaiko et, sillä he tuntevat sinut, menneet tekosi ja henkisen potentiaalisi. 

Mahavatar Babaji ja Paramahamsa Sri Swami Vishwananda ovat antaneet Atma Kriya Yogan armostaan kaikkien saataville. Vaikka Mahavatar Babaji saattaa vaikuttaa vaikeasti lähestyttävältä, Paramahamsa Sri Swami Vishwananda on elävä henkinen mestari, joka asuu Saksassa lähellä Frankfurtin kaupunkia. Häntä voivat lähestyä kaikki pyytettömät henkiset etsijät ja sinulla on mahdollisuus saada Atma Kriya Yoga sekä vahvistaa henkistä yhteyttäsi Häneen mestarina ja Satguruna guru-oppilassuhteen kautta. Tämä merkitsee Hänen ottamistaan virallisesti gurukseen.  Tämä ei kuitenkaan ole ehto Atma Kriya Yogan ja Shaktipatin saamiselle. Hän on Atma Kriya Yogan täydellisyys ja on mielenkiintoinen ajatus pystyä suoraan olemaan yhteydessä ja saamaan vihkimys hänen oppilaakseen. 

Sain vihkimykseni 11 vuotta sitten ja se on ollut kaikista tärkein ja syvällisin askel koko henkisellä tielläni. Sen jälkeen kaikki muuttui ja tiedän Hänen aina huolehtineen minusta ja ohjanneen minua halki elämän labyrintin kohti elämän ja joogan päämäärää. Paramahamsa Sri Swami Vishwananda ja Mahavatar Babaji hiljaisesti ohjaavat meitä jokaisella hetkellä, he ojaavat tekojamme ja ajatuksiamme, jotta voimme virittäytyä sielumme ja jumaluutemme taajuudelle. Siksi Paramahamsa Viswhananda on syntynyt maan päälle, auttaakseen sinua oivaltamaan itsesi ja ihmissyntymäsi tarkoituksen. Hän on valinnut henkisen mestarin tehtävän, ei syntyessään karmallisesta syystä, vaan omasta armostaan ja vapaasta tahdostaan. Hän tekee niin voidakseen saattaa toiset samaan vapauden tilaan Hänen kanssaan.Tämä on Satugurn armo! 


Blog »