Tieteellisiä tuloksia OM Chantingista

Thumbnail

OM Chanting -osallistuja eräästä slovenialaisesta OM Chanting -ringistä teki tieteellisen kokeen ennen OM Chanting -istuntoa sekä istunnon jälkeen ja lähetti minulle tulokset. 

Tässä on hänen raporttinsa: 

Maanantaina 12. marraskuuta 2018 seitsemän osallistujaa otti vapaaehtoisesti osaa kokeeseen, jonka tarkoitus oli näyttää OM Chantingin vaikutus heidän energiakenttäänsä. Käytimme GDV-teknologiaa, joka toimii kirliankuvausmenetelmään pohjautuen. 
 

VERTAILU OSALLISTUJIEN ENERGIAJAKAUMASTA ENNEN JA JÄLKEEN OM CHANTINGIN 

Kahden mustan renkaan sisäinen oranssi alue edustaa kehoissamme olevaa alempaa energiaa. Jokaisella seitsemästä osallistujasta (käyrän jokainen väri edustaa yhtä henkilöä) osa käyrästä sijoittui tälle alueelle ennen tekniikkojen harjoittamista. Tämä kertoo energiavajeesta kehon tietyillä alueilla (ks vasemmanpuoleinen kuva). 45-minuuttisen istunnon jälkeen otimme uudet kuvat heidän energeettisistä tiloistaan, mikä näkyy oikenpuoleisessa kuvassa. On selvää, että käyrät olivat siirtyneet miltei kokonaan pois alempia energiatiloja edustavalta alueelta. Toisin sanoin osallistujien energiatila OM Chantingin jälkeen oli korkeampi kuin ennen istuntoa. Energia-arvon oli keskimäärin 34.8 yksikköä ennen ja 42.1 yksikköä istunnon jälkeen. Energia nousi keskimäärin 21% prosenttia. Jooga-harjoitteen aikana energia nousee keskimäärin 16 %. 

 

OM Chanting - Experiment

Blog »