ΜΑΗΑVATAR BABAJI

Mahavatar-babaji-Bhakti-Marga
O Μάχάβαταρ Babaji στην Σπηλιά του

Ο Μαχάβαταρ Babaji είναι ο Δάσκαλος του Paramahamsa Vishwananda και ο Paramguru (υψηλότερος Γκουρού) της γενεαλογίας Kriya.

Ο Μahavatar BABAJI ΕiΝΑΙ Ο ΓΚΟΥΡΟυ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΓΚΟΥΡΟυ ΣΤΗ ΓΗ, Ο ΔαΣΚΑΛΟΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚαΛΩΝ. ΕιΝΑΙ ΠΟΛυ ΓΑΛηΝΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝηΣ. ΠαΝΩ ΑΠ’ οΛΑ ΠΟΛυ, ΠΟΛυ ΤΑΠΕΙΝοΣ ΚΑΙ ΓΕΜαΤΟΣ ΑΓαΠΗ.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

ΑΘαΝΑΤΟΣ ΓΙοΓΚΙ

Ο Μαχάβαταρ Babaji είναι ένας μεγάλος αθάνατος γιόγκι από τα Ιμαλάια που εκδηλώθηκε πριν από 5000 χρόνια. Διδάσκει ένα πράγμα: εάν έχει συνειδητοποιήσει το Θείο, έτσι μπορούμε και εμείς. Η φύση του Babaji είναι ασύγκριτη. Είναι πέρα από το χρόνο και το διάστημα, συνεχώς ευλογεί την ανθρωπότητα με κύματα ειρήνης και αγάπης και βοηθά άλλους Γκουρού στην εκτέλεση του έργου τους.

ΠΑΤεΡΑΣ ΤΗΣ ΚΡιΓΙΑ ΓΙοΓΚΑ

Κατά τη διάρκεια των αιώνων, ο Μαχάβαταρ Babaji έχει δώσει πολλές διαφορετικές τεχνικές και διδασκαλίες της Kriya Yoga στον κόσμο, η καθεμία σύμφωνα με το τι χρειάζεται ο κόσμος εκείνη την εποχή. Για τη σημερινή εποχή, έδωσε την Atma Kriya Yoga, μέσω του Paramahamsa Vishwananda, για να βοηθήσει τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν το Θείο μέσα τους και να αναπτύξουν την Απεριόριστη Αγάπη. Όταν κάνετε τις τεχνικές Atma Kriya Yoga, ο Μαχάβαταρ Babaji έχει υποσχεθεί ότι θα είναι πάντα δίπλα σας, καθοδηγώντας σας, ευλογώντας σας και αγαπώντας σας.