ΓΙΝΕΤΕ ΕΝΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜ Chanting

Όντας ένας Διοργανωτής OM Chanting σας δίνει την ευκαιρία να βοηθήσετε στην εξάπλωση της μετασχηματιστικής δύναμης του ΟΜ στη δική σας κοινότητα. Ως ένας από τους αυξανομένους σε αριθμό διοργανωτές, θα παίξετε σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη του πλανήτη και στην ενοποίηση των κοινοτήτων μέσω της δόνησης του ΟΜ.

Απαιτήσεις για να γίνει κάποιος διοργανωτής ΟΜ Chanting:

  • Να συμμετέχετε σε τουλάχιστον 9 κύκλους ΟΜ Chanting.
  • Για να κάνετε το σεμινάριο ΟΜ Chanting
    επικοινωνήστε με
    έναν Δάσκαλο ΟM Chanting κοντά σας για περισσότερες λεπτομέρειες.
  • Να έχετε μια πιθανή ομάδα ανθρώπων που θα ενδιαφέρονται για την πρακτική.
  • Eαν έχετε έναν πνευματικό δάσκαλο, εκτός από τον Paramahamsa Vishwananda, είναι σκόπιμο να λάβετε την άδεια σας προτού υποβάλετε αίτηση.
  • Υποβάλετε μια ηλεκτρονική αίτηση ευλογίας.

H αίτηση σας για ευλογία θα επανεξεταστεί, αφού εγκριθεί και δοθεί η ευλογία, θα ειδοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε όλα τα απαραίτητα υλικά που θα χρειαστείτε για να αρχίσετε να φιλοξενείτε κύκλους ΟΜ Chanting στην περιοχή σας.

O Διοργανωτής OM Chanting σας μπορεί να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε και να σας βοηθήσει σε όλη τη διαδικασία.