Atma Kriya Yoga hero

Omfavn det Guddommelige inde i dig

Atma Kriya Yoga by Bhakti Marga

Atma Kriya Yoga

Atma Kriya Yoga hjælper dig med at virkeliggøre et personligt forhold til det Guddommelige ved at bringe sjælens opmærksomhed i alt, hvad du gør. Gennem nåden fra Shaktipat-indvielsen giver denne praksis dig mere kærlighed, glæde og forbindelse med livet selv. Det hjælper også med at brænde livstiders karma af og renser sindet og kroppen, så du kan komme videre på din spirituelle sti.

Atma Kriya Yoga er vores mest avancerede praksis. Hver teknik kultiverer forskellige typer af bhakti - den Guddommelige kærlighed - og åbner hjertet for kærlighedens transformerende kraft. Teknikkerne er enkle nokat lære for begyndere, men alligevel stærke nok til at tage selv de mest erfarne i meditation til nye sfærer af bevidsthed og Guddommelig forbindelse.

Student practicing Atma Kriya Yoga

Sjælens opmærksomhed i enhver handling

Afbrænd Karma

Atma Kriya Yoga renser alle niveauer af din bevidsthed: krop, følelser, sind og intellekt, og tillader dit indre lys at skinne kraftigere. Denne praksis brænder livstiders karma og fjerner alt, hvad der står i vejen for, at du i sidste ende realiserer det allestedsnærværende Guddommeliges bopæl i dit eget hjerte.

Evigt forhold

Målet med sand yoga er forening med det Guddommelige: Selvrealisering gennem Guddommelig kærlighed. Atma Kriya Yoga inspirerer dig til at bringe bevidstheden om dit evige Selv i enhver tanke, ord og handling. Teknikkerne forbinder dig med livets kilde i dit eget væsen, så du fuldt ud kan nyde dit evige forhold med det Guddommelige.

Vække de Guddommelige kvaliteterv

Når din praksis bliver dybere, begynder Guddommelige kvaliteter naturligt at manifestere sig: fred, selvkontrol, styrke, visdom, ydmyghed, medfølelse, vitalitet og meget mere. Atma Kriya Yoga giver dig værktøjerne til at transdencere dualiteten i den materielle verden og vække den Guddommelige kærlighed, som er alt hvad du behøver for at opnå sand frihed.

Atma Kriya Yoga er den letteste måde at realisere enhed med helheden, da det bringer kroppen, sindet og ånden i samklang hen mod Guds-realisering. Atma Kriya Yoga står for at huske, at alt er Gud – i al tid og rum.

Paramahamsza Sri Szvámi Vishwananda

Hvad gør Atma Kriya Yoga unik?

Shaktipat indvielse

Shaktipat er grunden til, at Atma Kriya Yoga er den mest kraftfulde form for yoga, der findes i dag. Kriya-linjens Shaktipat Indvielse åbner op for teknikkernes fulde potentiale, beskytter og guider den praktiserende i hvert trin af praksissen. Det vækker også det Guddommelige lys, som ligger slumrende inde i dine chakraer og garanterer dermed succesen med teknikkerne.

Linjens - historie

Mahavatar Babaji er fader til alle Kriya linjer og Guru for Paramahamsa Vishwananda, Atma Kriya Yogaens Mester. Alle Kriya Mestres velsignelse og nåde bliver indgydt i eleven via Shaktipat-indvielsen. Det er den velsignelse, der i sidste ende fører udøveren til at opleve det evigt tilstedeværende Guddommelige bosiddende i hjertet.

Det komplette system

Atma Kriya Yoga er et komplet yogasystem, der inkluderer meditation, såvel som energetiske og fysiske yogaøvelser. Praksissen er velfunderet og dog fleksibel nok til at indarbejdes i en travl livsstil. Atma Kriya Yoga er ideel til vores tid i historien, da den hjælper med at udvikle bhakti: Kærlighed til det guddommelige i alle ting.

Kurmasana - Atma Kriya Yoga by Bhakti Marga
Atma Kriya Yoga
Atma Kriya Yoga Meditation - Bhakti Marga

Hvad folk siger

Jeg forelskede mig

Efter at have taget Atma Kriya Yoga blev jeg forelsket i alt ved mit liv. Jeg blev forelsket i mit arbejde - jeg kunne ikke lide det lige så meget før. Jeg fandt skønheden i at leve som jeg levede i verden, og jeg fandt mere accept i alt i mit liv. Jeg begyndte at føle kærlighed til alt. Nu forsøger jeg, at gøre alt, hvad jeg gør med kærlighed og bevidsthed. Det sker ikke hele tiden, men jeg bemærker, at det sker mere og oftere med øvelse.

Janita - Sydafrika

Kun kærlighed

Atma Kriya Yoga taler om kærlighed. Jeg ønskede at gøre det for at øge kærligheden inde i mig. Jeg praktiserede Atma Kriya Yoga uden den bevidsthed før, og det krævede anstrengelser af mig. Nu forstår jeg, at det er kærlighed. Jeg vil gerne praktisere mere nu, for det er den eneste måde at komme ud af min negativitet på, og jeg føler, at kun kærligheden kan hjælpe mig med at gå igennem det.

Jean Claude – Frankrig

Mit liv er bedre

Atma Kriya Yoga gør alt i mit liv bedre. Fysisk er det stabiliserende. Hvis jeg føler mig lidt syg, bringer det mig tilbage, hvor jeg føler mig stærk og sund igen. Hvis jeg føler mig ukoncentreret, bringer det mig tilbage til, hvor jeg er klar over, hvad jeg vil og hvordan jeg får det til at ske. Åndeligt har det bragt mig i kontakt med mig selv, hvad jeg leder efter på den åndelige vej, hvem jeg er, hvordan jeg forholder mig til det Guddommelige, til andre mennesker og til det Guddommelige i dem og i sidste ende til det Guddommelige, der er i mig selv.

Aaron - USA

Er Atma Kriya Yoga rigtig for dig?

Tjek kursusoplysninger »