Paramahamsa Vishwananda

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

MÝM POSLÁNÍM JE OTEVÍRAT SRDCE LIDÍ, ABY POZNALI A PŘIJALI VĚČNOU BOŽSKOU LÁSKU, KTERÁ JE V KAŽDÉM Z NÁS.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda je osvíceným duchovním Mistrem a živoucím příkladem transformační síly božské lásky. Jako zakladatel mezinárodní organizace známé jako ‚Bhakti Marga‘ (cesta oddanosti) zasvětil Svůj život pomoci lidem v rozpoznání věčné božské lásky, která je v každém z nás. Duchovní techniky, které Paramahamsa Vishwananda nabízí, nám pomáhají dohlédnout za hranice kultur, náboženství, pohlaví a věku a probudit naši schopnost prožívat lásku ve svém každodenním životě.

Paramahamsa Vishwananda je autorem více než dvanácti knih, které byly přeloženy do více než 20 jazyků. Jeho prostá, přesto však hluboká moudrost, transformuje náš vlastní způsob, jakým vnímáme a prožíváme život tím, že nám pomáhá prohloubit náš vlastní, jedinečný vztah s Bohem. Jeho série knih ‚Jen láska – Prostě miluj‘ a Jeho zasvěcené komentáře k známým textům jako jsou Šrímad Bhagavadgíta a Šrímad Bhágavatam, pomáhají vnést starodávnou moudrost do života v našem dnešním moderním světě. Jeho CD s hudbou, která má moc dotknout se srdce, inspirují lidi všech vyznání k tomu, aby pozvedli svůj hlas a zpívali chválu Bohu. 

Paramahamsa Vishwananda se narodil v roce 1978 v hinduistické rodině na ostrově Mauricius. Do Evropy přišel, když mu bylo 19 let. V roce 2005 založil Bhakti Margu jako svou misi a od té doby šíří své poselství ‚Prostě miluj‘ prostřednictvím osobních návštěv a individuálních požehnání všude po světě.