Historie linie

Golden tree Bhakti Marga

Většinu lidí přivede na duchovní cestu hledání opravdového štěstí: takového štěstí, které není závislé na ostatních ani na okolním světě. Lidé cítí, že někde existuje přirozený zdroj radosti, a intuitivně ví, že ho mohou najít pouze, pokud půjdou do svého nitra. A tak se vydávají hledat klíč, kterým by odemkli dveře k tomuto potenciálu. Zatímco mysl si může myslet, že cestu zná, k cíli vás může dovést pouze vaše srdce.

Ve své podstatě je toto cesta lásky. Pravá láska přebývá v tichu srdce. Abyste zakusili tuto lásku, musíte se naučit překonat rozmary vašich smyslů a neustávající štěbetání vaší posuzující mysli. Jediný způsob, jak to udělat, je skrze duchovní praxi – sádhanu. Sádhana je nástroj, který vám pomůže soustředit se neustále na vaši cestu a odstraňovat překážky, které brání prožívání života takovým způsobem, o jakém jste nikdy ani nesnili.

Moudrost věků

Starodávné poznání

Starodávní mudrci v průběhu mnoha let a generací disciplinované praxe zdokonalili používání fyzických i meditačních jógových technik. Všechny tradiční meditační a jógové techniky vycházejí ze starodávného poznání, které se po tisíciletí předávalo prostřednictvím následnictví z Mistra na žáka.

Moderní věda

Staří jogíni znali ‚vnitřní vědu‘ ztišení mysli, dosažení hlubokého vnitřního klidu a léčení svých těl. Moderní věda začíná až dnes zaznamenávat pozitivní vliv každodenního cvičení jógy: vnitřní klid, jasnost mysli, emoční vyrovnanost a četné přínosy pro zdraví. 

Mistrovství

Máte-li přání se něco naučit, dostat se za hranice svých vlastních možností, přirozeně se obrátíte na někoho, kdo již dosáhl toho, čeho chcete dosáhnout. Duchovní Mistr je učitel, který dosáhl osvíceného vědomí a je schopen na stejnou úroveň pozvednout druhé, obvykle prostřednictvím osvědčených technik sádhany.

Přáním Mistra je, aby člověk dosáhl toho, čeho dosáhl on. To je jeho cíl. Ukazuje vám cestu, jak můžete dosáhnout Boží milosti.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Paramahamsa Vishwananda giving a blessing
Paramahamsa Vishwananda

Požehnání Mistra

5 000 let historie

Techniky sádhany Bhakti Margy vycházejí z 5 000 let starého poznání. Všechny techniky v sobě nesou požehnání a milost Paramahamsy Vishwanandy a jeho Mistra, Mahávatára Babajiho, otce celé krija jógy. Srdcem všech těchto technik je láska, a protože láska přesahuje hranice všech náboženství, jsou tyto techniky přínosné pro každého, bez ohledu na osobní přesvědčení či zájem o následování duchovního Mistra.

Paramahamsa Vishwananda

Titul Paramahamsa je dán pouze Mistrům, kteří zosobňují nejvyšší stupeň osvícení, jakého je možné dosáhnout v lidském těle. Paramahamsa Vishwananda je ztělesněním Boží lásky. Žije v neustálém spojení s Božstvím a může tento stav dle své vůle předávat druhým. Jeho posláním je otevírat srdce lidí. Přišel, aby vedl duchovně hledající k vyšším úrovním vědomí cestou Boží lásky a pomáhal tak lidstvu v jeho rozvoji.

Síla lásky

Klíčem, který vám zpřístupní potenciál těchto technik, je požehnání Mistra. Dostane se vám znalostí a nástrojů nezbytných k tomu, aby vás dovedly do nových světů poznání. Jedinečnost těchto technik nespočívá v  množství jejich opakování, ale ve způsobu jejich provádění a v tom, že jsou prověřené historií. Pouze několik opakování za den, pokud je děláte s láskou a oddaností, dokáže změnit způsob, jakým vnímáte sami sebe a život.

Paramahamsa Vishwananda and Mahavatar Babaji - Bhakti Marga