Úplňkový OM Chanting

Příznivé vibrace

Úplněk zesiluje pozitivní vibrace zvuku ÓM. Aby bylo plně využito tohoto zesilujícího efektu úplňku, pořádají se OM Chantingové kruhy s jedním společným záměrem současně po celém světě. Tímto způsobem, propojením místních společenství a vysíláním pozitivních vibrací ke všem lidem, pomáhá tato celosvětová aktivita transformovat naši planetu. Zároveň se také zesilují harmonizující účinky na účastníky a na okolní prostředí.

Sdílený záměr

Protože energie není omezena časem ani prostorem, mohou být pozitivní vibrace úplňkového OM Chantingu prostřednictví skupinového záměru vysílány do různých problémových oblastí, jako jsou například oblasti postižené přírodní katastrofou či oblasti konfliktů, nebo na podporu utlačovaných skupin. Jinými sdílenými záměry mohou být tolerance, světový mír a nenásilí.

Kdykoli je to možné, pořádají se úplňkové OM Chantingové kruhy po celém světě ve stejnou dobu: 20:00–21:30 SEČ.

Protože úplněk má vliv na element vody, má také vliv na naše tělo a mysl. Při OM Chantingu se kosmický zvuk ÓM , otiskne do všech buněk vašeho těla a ty pak tímto kosmickým zvukem vibrují. Automaticky se tak místo na zbláznění cítíte skvěle! Jste klidní a v meditativní náladě.

Paramahamsa Vishwananda

2019 DATA ÚPLŇKŮ

Datum úplňku

Den

Záměr

22. prosinec 2018 sobota Otevření se jednotě s Božstvím
21. leden pondělí Víra a trpělivost na duchovní cestě
19. února úterý Rovnováha mužské a ženské energie ve všech živých bytostech
21. března čtvrtek Ochrana a péče o Matku Zemi, všechna zvířata a živé bytostí
19. dubna pátek Soucit k lidem
18. května sobota Vzájemná podpora na duchovní cestě
17. června pondělí Vděčnost za to, co nám Bůh dal
16. července úterý Vegetariánství a veganství
15. srpen čtvrtek Síla a ukotvení v náročných životních situacích
14. září sobota Pokora vůči Bohu a Jeho stvoření
13. října neděle Přijetí sebe sama
12. listopadu úterý Odpuštění událostem v minulosti a lidem
12. prosince čtvrtek Čištění řek, vody, moří, vzduchu a Země

Jste připraveni rezonovat s ÓM ?

Vyhledat OM Chantingový kruh