Základní informace o OM Chantingu

OM Chanting at the beach - Bhakti Marga
OM Chanting v Portugalsku

V současné době je k dispozici téměř 2 000 organizátorů OM Chantingu ve více než 60 zemích na 6 kontinentech a jejich počet každým dnem roste. OM Chanting je bezplatný. Příspěvky jsou však velmi vítány.

OM Chanting je přístupný všem

  • Nevyžaduje žádnou předchozí zkušenost.
  • OM Chanting není praktika založená na víře. Vítáni jsou všichni bez ohledu na náboženské přesvědčení, stejně tak jako ti, kteří se o duchovní stránku života nezajímají.
  • Jediným požadavkem je být schopen sedět (buď na zemi nebo na židli) a bez zbytečných přestávek zpívat ÓM  (svým vlastním tempem) po celou dobu trvání (obvykle 45 minut).
  • Děti mohou sedět rodičům na klíně, pokud nevyrušují ostatní účastníky.
  • Tato technika se nedoporučuje lidem s vážným duševním onemocněním, ani lidem pod vlivem alkoholu či rekreačních drog.
  • V každém kruhu je takzvaná krabička pro požehnání. Do této krabičky můžete vložit jména těch, kteří potřebují podporu a tímto způsobem Žádost o harmonizační podporu postoupit.
  • Je důležité, abyste OM Chanting praktikovali pouze za přítomnosti organizátora, který k tomu obdržel požehnání. Pouze ti, kterým bylo požehnáno, aby tyto skupiny vedli, mohou vyzvat Mistry k tomu, aby pomohli transformovat negativitu, která se při OM Chantingu uvolňuje.

Workshop OM Chantingu

Om Chanting Workshop - Bhakti Marga
Workshop OM Chantingu

Workshopy OM Chantingu jsou přístupné všem, kteří se chtějí o zvuku ÓM a OM Chantingu dozvědět více. Na těchto workshopech získáte informace o kosmickém zvuku ÓM, původu a síle techniky OM Chantingu a také o tom, jak toto poznání sdílet s ostatními prostřednictvím vedení OM Chantingových kruhů. 

Pro účast v OM Chantingovém kruhu se nevyžaduje účast na workshopu, ale pokud se chcete stát organizátorem OM Chantingu, je absolvování tohoto workshopu jednou z podmínek.

Termíny a další informace o nadcházejících workshopech OM Chantingu naleznete                  v kalendáři centra Shree Peetha Nilaya nebo na webových stránkách vaší zemské organizace.

Jste připraveni rezonovat s ÓM?

Vyhledejte OM Chantingový kruh