Blog

Jak jsme připoutáni k naší reputaci?

Velmi často se můžeme ocitnout v situaci, kdy naše jednání a chování - i když pro nás může mít smysl a nebo k němu máme určité důvody, které nedokážeme sdílet - se dostane do rozporu s tím, jak by ostatní kolem ná

Thumbnail

Pandořina skříňka

Podstatnou věcí je fakt, že nezáleží na tom, jak vyjádříme výhody sádhany (duchovního cvičení), nezáleží na tom, kolik slov napíšeme, na konci dne je na každém z vás, abyste překročili práh.

Thumbnail

Co dělá vaše mysl, když se nikdo nedívá?

„Mysl pod kontrolou je vaším nejlepším přítelem,“ říká Krišna v Bhagavadgítě. „Ale nekontrolovaná mysl je vaším nejhorším nepřítelem.“

Thumbnail

Péče o sebe na duchovní cestě

Neexistuje žádný dokonalý recept, žádná magická ingredience, která by vás k tomu přivedla. Každý člověk musí najít svůj způsob, jak pečovat a jak se ztotožnit se svou vlastní duší.

Thumbnail

Odpuštění

Ve skutečnosti nás nikdo nemůže ovlivnit tak, jak si myslíme, že může.

Thumbnail