Blog

Co mají sádhana, ajurvéda a život v 21. století společného?

Je to spíše otázka: „co je v mých schopnostech, abych byl/a tak silný/á a vyvážený/á, jak mohu být?” Vyžaduje se po nás, abychom byli v kontaktu se sebou samými, byli k sobě upřímní a jednali tak, abychom přitom m

Thumbnail

Haha, přijetí

Nevím co je to za pocit, být v naprosté blaženosti. Ale znám pocit klidu a smíření pocházející z mého duchovního cvičení, kdy je má mysl klidná a srdce otevřené.

Thumbnail

Jak jsme připoutáni k naší reputaci?

Velmi často se můžeme ocitnout v situaci, kdy naše jednání a chování - i když pro nás může mít smysl a nebo k němu máme určité důvody, které nedokážeme sdílet - se dostane do rozporu s tím, jak by ostatní kolem ná

Thumbnail

Pandořina skříňka

Podstatnou věcí je fakt, že nezáleží na tom, jak vyjádříme výhody sádhany (duchovního cvičení), nezáleží na tom, kolik slov napíšeme, na konci dne je na každém z vás, abyste překročili práh.

Thumbnail

Co dělá vaše mysl, když se nikdo nedívá?

„Mysl pod kontrolou je vaším nejlepším přítelem,“ říká Krišna v Bhagavadgítě. „Ale nekontrolovaná mysl je vaším nejhorším nepřítelem.“

Thumbnail