Žijící sádhana

Thumbnail

„Vnímej vůni moře a nebe. Dovol své duši a duchu plout.“

Van Morrison

 

„Perfektní a klidné pro mou každodenní meditaci a jógu.

Co dělám, miluji a kamkoliv jdu, svůj klid si nesu s sebou.

Není zde žádné já a mé duchovní cvičení, není zde žádná oddělenost.

Já jsem mým cvičením a mé cvičení je mnou.

Tak jako dech, je to síla, jenž proudí mým životem ~ jako slunce a moře, hvězdy a nebe, cítím svou duši a ducha letět.“

 

Tohle jsem napsala na cestách. Výše zmíněný citát skvěle vystihuje podstatu místa a pohledu na západ slunce z mých panoramatických hotelových oken u moře. Bylo tak úžasné cvičit na tak krásném letním místě. Opravdu jsem byla ponořena v daném okamžiku; skutečně si užívala ten daný moment. Samozřejmě se ale vždy nenacházíme na krásném, klidném a dechberoucím místě. Mnohem častěji jsme ve městě, v práci, na cestách, obklopeni hlukem, šílenými činnostmi a lidmi. Okamžiky klidu a ticha se mohou zdát vzácné a nemožné k nalezení v našem přesyceném a uhnaném světě.

A právě tam se nachází skutečná krása sádhany. Čím více cvičíte, tím hlouběji jdete, tím více to plyne vaším životem. Nejkrásnější místo ze všech, tichá krása, mír a klid z božského spojení je vždy uvnitř vás. Vždy, v každém okamžiku a v každé situaci.

Meditace, naše vybudovaná sádhana, nás přivádí k uvědomění. I když jste právě na začátku nebo cvičíte krátkou dobu, i přesto že máte pocit, že je vaše cvičení stále mechanické, tak prostě pokračujte. Cvičte, pracuje to uvnitř vás, dělá to změny a rozvíjí vás. Vše se může dít mimo vaše vědomí, ale neustále probíhá sladké odevzdání. Čím více cvičíte, tím více plyne do vaše života větší uvědomění a brzy (dle dokonalého božského načasování) ten proud ucítíte.

Neexistuje oddělenost mezi „mnou“ a „mým cvičením“. Cítím, že jsem v neustálém stavu plynutí sádhany. Stále plynoucí dovnitř a ven, v těch okamžicích si uvědomuji, že jsem se právě nacházela hlouběji. To, že jsme spočívali v blaženosti, si uvědomujeme pouze v okamžiku, kdy blaženost opouštíme.

Jednou, když jsem si znovu přehrávala video, které jsem nahrála v rozkvetlém parku – v srdci božské podstaty – aniž bych si to uvědomovala, jsem si opět pobrukovala mantru. Toto nás naplňuje na buněčné a duchovní úrovni. Stáváme se jednotou. Je to jako věčný ÓM, neustále tiše zpívající sám sebe v hlubokém pozadí obrovského kosmu.

Na rozdíl od zvyků, rituály pozvedají uvědomění a prohlubují spojení. Zvláště když jsme nováčky co se týče meditací a duchovního života. Vymezení si času pro praktikování, který nejlépe vyhovuje našemu životnímu stylu, je dobrým a osvědčeným způsobem, jak si naše praktikování osvojit. Když se oddáme a nastavíme si pravidelnost ve cvičení, dá nám to posvátný prostor pro spojení se se zdrojem a přivede nás to do stavu klidu v našich rušných životech.

Zejména na západě přichází na řadu naše cvičení na konci všeho ostatního – naší práce, večeře, zpěvů a miliónu dalších záležitostí – spíše než aby byla součástí všeho, co děláme a čím jsme. Avšak forma starodávných tradic a východních kultur, které jsou s těmito tradicemi stále spojeny, je jednou ze žijících sádhan. Stát se tím, být tím, žít to, plout s tím skrze každý okamžik v životě, jako by to byl konečný cíl, spíše než aby to bylo něco, co děláme někdy, vměstnáme to do krátkých okamžiků, kdy máme čas.

Naše sádhana je způsobem života, žitím v našem krásném, smělém, zaneřáděném, materiálním, šíleném, chaotickém světě s přítomností a uvědoměním, v klidu a souladu.

K tomuto nedojde samozřejmě přes noc. Je to proces. Důvěřujte tomuto procesu a věnujte si čas, nechte to přirozeně vyplynout. Jakmile vaše sádhana plyne a roste, více se rozšiřuje a prohlubuje, začnete pociťovat její přítomnost v každém aspektu vašeho života a každém okamžiku každého dne. Kamkoliv jdete, nesete svůj klid s sebou. Jste vaší sádhanou. Jak to děláme všichni, začala jsem s cvičením ve stanovený čas, přesto jsem však cvičení cítila jako oddaný a neustálý tok.

Tak jako dech, je to síla, jež plyne můj život. Nechť váš život vždy plyne


Blog »