Veganský Kriya jogín – láskyplný a vědomý způsob života

Thumbnail

Veganství je velmi často považováno za speciální stravování, založené pouze na rostlinné stravě pro lidi, kteří chtějí žít zdravě, ale filozofie veganství přitom zůstává nepochopena. Préma a ahimsá jsou dvě slova, která tuto filozofii shrnují. Sanskrt má dvě slova pro Lásku. Jedno je préma, což znamená neomezenou, bezpodmínečnou Boží Lásku a druhé je pjár, které znamená omezenou, podmíněnou lásku lidskou. Upřednostňujeme prému. Slovo himsá v sanskrtu znamená zranit nebo ublížit a ahimsá je jeho opakem. Je to cesta nejmenšího možného ubližování nejen druhým lidem, ale i dalším žijícím bytostem a životnímu prostředí.

Náš blahobyt je definován harmonií a rovnováhou uvnitř nás, což je na oplátku spojeno s blahobytem všeho okolo nás. Naše skutky, myšlenky, slova, jídlo, to vše má dopad na tuto harmonii a rovnováhu.

Podívejme se nejprve na to, co vkládáme do svého těla, podívejme se na jídlo. Co znamená zahrnout principy prémy a ahimsá do jídla, které jíme? Prvním krokem je volba mezi bezdůvodným zabitím zvířete, abychom uspokojili svoje smysly chutí masa a mezi volbou nezabít žádného tvora. Na základě této volby se mnoho lidí stává, anebo již jsou, vegetariány. Lidé vášnivě bojují proti pytláctví lvů a slonů v národních parcích nebo proti týrání a krutosti páchané na domácích zvířatech a přitom podporují masný průmysl. Co dává lidem právo vzít život jednomu druhu zvířete a chránit život druhého? Pokud vnímáme jedno zvíře jako člena rodiny a druhé jako jídlo, je potřeba, abychom změnili nastavení své mysli, abychom pohlíželi se soucitem a láskou na všechny živé tvory. Na energetické úrovni se člověk podílí na vytváření strachu, bolesti a tomu podobných vibrací, které jsou přítomny v těle při porážce zvířete.

Avšak otázka, kterou bychom měli položit sami sobě, je, zda to, že jsem vegetariánem, je dostačující, zda je to dostatečně soucitné? Je v pořádku, když krávy komerčního mlékárenského průmyslu jsou násilně oplodňovány rok co rok? Nejenže je jejich přirozená délka života snížena na polovinu, ale telata jsou matkám odebírána ihned po narození, aby krávám nebrala jejich mléko. Telatům není dovoleno strávit po narození čas se svou matkou a oba, matka i telátko, pak celé dny pláčou. Telata samice jsou oddělena a oplodněna ve věku několika měsíců, kdy jsou stále ještě „dětmi“. A jelikož telata samci neslouží žádnému účelu při produkci mléka, jsou často vyhladověna a prodána na telecí maso. Je tato forma násilí nutná? Když se toto děje lidem, nazýváme to znásilnění a zabití. Lidé jsou jediným živočišným druhem, který konzumuje mléko po uplynutí šesti měsíců života. A měli bychom se soustředit pouze na veganskou stravu, nebo rozšířit naši pozornost i na náš životní styl a vyhýbat se také koženým botám, opaskům a taškám?

Pokud jsme sami k sobě upřímní, známe odpověď na tuto otázku.

Dokonce co se týká životního prostředí, přechod na veganství pozitivně přispěje ke snížení potřeby pěstování plodin, které jsou pěstovány jako krmivo pro zvířata masného a mléčného průmyslu. To může na oplátku pomoci snížit hlad ve světě. Mnoho oblastí je odlesněných, aby se vytvořily pastviny nebo pěstovalo krmivo pro zvířata.

Himsá nebo násilí se dobře maskuje, a také se projevuje v našem konání, myšlenkách a slovech víc, než si myslíme. Je to například hněv, neodpuštění sobě či druhým, nenávist, negativní smýšlení o sobě či druhých a tak dále. Čím více si člověk uvědomuje své myšlenky, tím snadněji dokáže zklidnit a ovládat svoji mysl, což vede ke schopnosti méně poslouchat hluk mysli a více naslouchat lásce a soucitu v srdci. Potom začneme být svědky a pozorovat své myšlenky před tím, než na ně zareagujeme.

Všichni víme, že bychom se měli vyhýbat násilným slovům, myšlenkám nebo činnostem, ale často nemáme nástroje a techniky, které by nám pomohly. Osvojení si bezpodmínečné Lásky a otevření duchovního srdce prostřednictvím praktikování Atma Kriya Yogy je skvělý způsob, jak zlepšit své uvědomění vlastních slov, myšlenek a činů v našich každodenních interakcích. Skutečná jóga je ve skutečnosti vědecký proces sjednocení těla, mysli a ducha a nikoliv jen fyzické cvičení, jak je často vykreslována. Duchovní praxe jako Atma Kriya Yoga obsahuje jak fyzické, tak energetické techniky, které pracují hluboko v našem nitru a umožňují nám změnit se tak, abychom dokázali konat své činy s vědomím duše a mít živoucí zkušenost bezpodmínečné Lásky. Nalezení této vnitřní Lásky nám umožní existovat v pokoji a míru ve vztahu ke světu i ostatním.

Spojení mezi veganským životním stylem a skutečnou jógou a důležitost kombinace obou je jasně vidět. Lidé mají sílu intelektu k rozlišování správného od nesprávného. Zvířata nebo jiná stvoření toto nemají, ovládají je instinkty. Vy si však můžete vědomě zvolit Lásku a nezpůsobovat násilí.

Otázka, zda je to snadné nebo obtížné, může být zcela zodpovězena z perspektivy, ze které se na to díváme. Naše cesta transformace je nepřetržitá a celoživotní, skládající se z mnoha malých kroků a nemůže se udát přes noc. Výzvy v životě, ať malé či velké, přicházejí a odcházejí. Druh a rozmanitost výzev, kterých se nám v životě dostává, možná není v našich rukách, ale to, jak se rozhodneme žít svůj život, to v našich rukách je. Naše rozhodnutí mají následky. Avšak prvním krokem na této cestě je použití síly rozlišování a volba více láskyplného, vědomého a soucitného životního stylu.

Můžete si zvolit být veganský Kriya jogín. Já jsem si to zvolil. Přidáte se ke mně?


Blog »