Úplňkový OM CHANTING v březnu 2019

Thumbnail

Ve čtvrtek 21. března

bude věnovaný:

Péči a ochraně Matky Země, všech zvířat a živých bytostí.

Sejdeme se v čase mezi 20:00–21:30.

Tento měsíc je úplňkový OM Chanting věnovaný péči o Matku Zemi a o božské stvoření kolem nás. Pravý Kriya jogín ví, že Bůh je ve všem - od lidí okolo něj, přes podlahu, na které stojí, až po rostliny, které rostou. OM Chanting nás učí dát Božství uvnitř nás nejvyšší prioritu tím, že nám pomáhá si Jej uvědomovat. Když zpíváme ÓM společně jako jedna rodina, připomínáme si tím naše vlastní Božství a Boží Lásku. Matka neustále pečuje a chrání všechny své děti. Díky OM Chantingu můžeme dávat tuto Lásku zpět a dělat tak pro naší Matku něco dobrého. Připojte se k nám jako k rodině a zpívejte ÓM pro Lásku k Matce Zemi.

OM Chanting - Atma Kriya Yoga - Full Moon

Blog »