Transformační lekce ze strachu z létání

Thumbnail

Uvědomění si změn, které člověk musí učinit ve svém životě, návyků nebo postojů, narůstá s pravidelným každodenním cvičením Atma Kriya Yogy. Když se plně realizovaný a osvícený Mistr jako Paramahamsa Vishwananda aktivně nachází v životě člověka, pak příležitosti a skutečné životní zkušenosti pro větší transformaci vyvstávají exponenciálně. Rád bych povzbudil všechny Kriya jogíny, kteří ještě nenásledují Satgurua nebo realizovaného Mistra, aby tak učinili.

Příležitost k transformaci vyvstala před několika týdny a měsíci, kdy se u mě z čista jasna projevil strach z létání. Nikdy předtím jsem tento strach neměl. A protože jsem měl během tohoto období neobvykle velké množství práce spojené s cestováním, kterému se nešlo vyhnout, musel jsem tomuto strachu čelit.

Co jsem se díky té spoustě letů naučil?

Všiml jsem si, že během turbulencí či vzdušných výmolů, jak je nazývám (Ano, africké silnice mají výmoly!), a během vzletů a přistávání dramaticky narůstala frekvence mého modlení. To mě přivedlo k myšlence, že kvalita mé sádhany (duchovního cvičení) a modliteb může být mnohem lepší a intenzivnější. Modlitby jsem využíval k tomu, abych odvedl pozornost od vzdušných nárazů. Snažím se často během mého každodenního života například o zaměření pozornosti na Gurua či Boha? Nebo věnuji v mysli více pozornosti turbulencím či vzdušným nárazům? Během těch okamžiků jsem si udržoval obraz cíle, kam bychom měli všichni dospět. Jinými slovy mé uvědomění si konečného cíle a cesty nabývalo na intenzitě. Jak silné je uvědomění si mého cíle na zemi? Sleduji nebo pravidelně analyzuji sám sebe v transformačním programu, který jsem si nastavil? To byly otázky, které ke mně přišly.

Pozoruji podstatu mých vztahů se všemi blízkými lidmi a lidmi okolo mě – s mojí rodinou, blízkými oddanými a přáteli. Jaký je můj vztah s nimi? Jak je mohu více milovat, každého z nich náležitým způsobem? Stýkám se s nimi, když od nich něco potřebuji nebo se s nimi setkávám, protože je miluji?

Největší upomínka se týkala žití v přítomném okamžiku a práce na posilování mé víry v Boha a Satgurua. Stalo se mi něco? Byl jsem v nebezpečí? Samozřejmě že ne! Donutilo mě to vidět, jak moc byla má mysl odevzdána teoreticky a jak moc ve skutečnosti.

Lety byly krátké, ale ve strachu, jak dlouhé se zdály být. Život na zemi je krátký nebo ne dostatečně dlouhý pro osobní transformaci, ale jak dlouhý se zdá, když se nezaměříme na lásku. Zeptal jsem se sebe, využívám co nejlépe svůj každodenní čas a využívám jej víc a víc v lásce?

Poté, co jsem prošel tímto poučením a sebeanalýzou během předešlých několika týdnů a měsíců, se před pár dny uskutečnil můj zatím poslední let. Bylo to z Frankfurtu přes Istanbul do Nairobi po tom, co jsem se zúčastnil fantastického Just Love festivalu, Gurupúrnimy a zemského týdnu v ášramu Shree Peetha Nilaya, domově Paramahamsa Vishwanandy. A hádejte co? Během tohoto letu se strach vůbec neobjevil. Jak přišel, tak i velmi rychle odešel.


Blog »