Slyšet vyšší harmonii

Thumbnail

Jako hudebník si pamatuji, jak mi dříve při samostatném nácviku mojí části skladby pro orchestr takové cvičení někdy připadalo nudné, divné, těžké nebo zbytečné. Ale potom, když nadešel den první zkoušky celého orchestru, když všechny nástroje hrály společně, najednou se z těch kousků, všech těch „nudných” nebo „divných” částí, stalo mistrovské dílo. Najednou každá nota dávala smysl a slyšeli jsme krásnou hudbu.

Na mojí části se nic nezměnilo, tak jak mohlo dojít k tak dramatické změně ve vnímání?

Úhel pohledu se změnil. Kontext se vyjasnil. To, že jsem si uvědomila širší pohled, vyšší harmonii, najednou dalo smysl všem těm hodinám „nudného” cvičení.

Není to náhodou velmi podobné v našich životech? Kolikrát se sami sebe ptáme, proč potřebujeme dělat tohle či ono? Proč by život nemohl být jednodušší nebo alespoň méně náročný? Proč musíme procházet tou či onou karmou? Proč nám připadá, že některé věci vůbec nedávají smysl?

Pro mne je to jeden z největších darů, které mi do života přinesla Atma Kriya Yoga. Dává celý život do širších souvislostí. Díky ní si všimnete jemných životních lekcí a mocných zpráv od Boha dokonce i ve zdánlivě málo významných životních situacích. Protože když každý den sedíte a meditujete, vědomě se nadechujete a vydechujete, a přitom nabízíte každý dech Bohu a vyživujete vaše vnitřní napojení na Něj, stáváte se tak více vědomými ve vašem životě. Začnete pozorovat život nejen z vaší osobní, limitované perspektivy, ale začnete se dívat na širší obraz častěji a pokládáte si zásadní otázku: „Jaká je moje úloha tady? Jaký je širší obraz?“

To je krása Atma Kriya Yogy – je to něco, co se velmi těžko popisuje slovy. Protože pokud se na svůj život díváte pouze z pohledu své vlastní omezené části, svého vlastního malého příspěvku k celistvosti života, aniž byste pochopili „vyšší harmonii“ za ním, je někdy těžké si představit, jak tato „vyšší harmonie” může vypadat. Právě díky uvědomění si oné „vyšší harmonie” se lidé na duchovní cestě někdy mohou usmívat i přesto, že právě procházejí těžkostmi – to nám často říká Paramahamsa Vishwananda. A v této širší perspektivě, ve spojení s Bohem, které přináší osvícení do našich životů v podobě většího sebeuvědomění, je posléze mnohem jednodušší procházet jakýmikoli životními výzvami.

Prosím tedy, cvičte Atma Kriya Yogu. Myslete na Boha s každým dechem. Mějte na zřeteli, že váš život je zasazen do širší perspektivy, kdykoli se budete cítit přemoženi tou vaší malou rolí v něm. Zažívejte zázrak života, který se před vámi odehrává.


Blog »