Pravda o motivaci a disciplíně

Thumbnail

Motivace je slabá. Ani ten nejsilnější pocit motivace nemá dlouhého trvání. Motivace je pocit nadšení, který máte při poslechu obzvláště inspirující řeči. Je to tak? Takový ten pocit ano, to udělám. Typicky přichází s vlnou tužeb a očekávání toho, jaký budeme mít život, až to dokážeme, ale pozapomeneme na veškerou práci, které je k dosažení třeba.

To se obvykle nestává proto, že něco chceme dělat, ale že se chceme někým stát. Máme motivaci stát se veganem nebo denně džapovat šestnáct kol ne proto, že se chceme stát veganem nebo džapovat šestnáct kol, ale proto, že se chceme stát člověkem, který všechno toto dělá. Chceme být člověkem, který upřednostní etiku a soucit před uspokojením smyslů. Chceme být osobou, jež raději věnuje svůj čas sádhaně, než aby se obrátila k materiálnímu světu.

Jak se tam dostaneme, když je motivace slabá?

Vytvořte si disciplínu

Disciplína je přesně to slovo, jež všichni tak neradi slyšíme. Přemýšlíme o brzkých ránech či pozdních nocích nebo hlasitém budíku, případně o blogu o životě v plném výkonu, jenž nám vykládá o všech způsobech, jak náš čas během dne optimalizovat. Disciplína je ale také to, co přežije, i když motivace zemře.

Motivace vás nevytáhne ráno z postele, abyste si zacvičili jógu a praktikovali meditaci. Disciplína ano. Motivace vám nezabrání odložit vyzvánění budíku ani jednou. Disciplína ano. Motivace vás nezastaví při nákupu toho, o čem se domníváte, že je to veganské, ale na 100 % si jistí nejste. S disciplínou zkontrolujete etiketu vždy.

Když budete svou disciplínu rozvíjet, umožní vám to pokračovat na cestě k dosažení svého cíle, i když motivace chybí.

Odložte svá očekávání

Očekávání je prokletím veškeré dobré snahy. Nechejte být svá očekávání úspěchu. Pokud uspějete a dosáhnete svého cíle, pak z milosti Boží. Vaším úkolem je vložit vlastní úsilí a neochvějně pokračovat po cestě k vašemu cíli. Zbytek už nezáleží na vás.

Vložte do toho své úsilí, buďte pokorní a nechejte Boha, ať se postará o ten zbytek.

Vždy si pamatujte své proč (a zajistěte, aby to byl dobrý důvod)

Vaše proč je vaší motivací. I když samo o sobě nestačí, tak dobrý důvod je důležitý k dosažení čehokoliv. Ne všechny důvody si vedou stejně.

Uvažte, proč se chcete stát vegany nebo džapovat každý den svých šestnáct kol. Pokud by vám někdo nabízel něco zářivějšího či svůdnějšího, bude váš důvod dostatečně silný na to, abyste vytrvali na své cestě?

Motivace a disciplína jdou ruku v ruce. Motivace bez disciplíny je slabá a nedostane vás daleko. Disciplína bez motivace je omezená a povrchní. Společně vám však pomohou stát se tím, kým chcete být.


Blog »