Novoroční předsevzetí?

Thumbnail

Novoroční předsevzetí?

Na začátku roku většina z nás cítí potřebu dát si předsevzetí. Něco, co vylepšíme, čeho dosáhneme nebo něco, co změníme sami na sobě a v našem každodenním životě. Velmi často se nám ale nezdaří uskutečnit to, co jsme si vytyčili, a pak se cítíme zklamaní a vyčítáme si to.

Avšak paradoxně většina z nás nemá ráda, když nám někdo jiný říká, co máme dělat, když je nám dáváno něco, co vyžaduje disciplínu nebo by se mělo stát každodenním úkolem nebo cvičením. Často cítíme potřebu „mít kontrolu”, „mít zodpovědnost” za naše vlastní životy a za to, jak žijeme a určovat si sami, jaké by měly být naše dny a kde by se měly odehrávat.

Výsledkem je, že ve skutečnosti často plýtváme velkým množstvím našeho času a energie děláním věcí, které nás nikam neposunou. Tato potřeba držet se „zuby nehty” naší domnělé „svobody” a „svobodné vůle” nás omezuje, namísto toho, aby nám tyto koncepty rozšiřovala. Ironií je, že nás to dělá zranitelnějšími vůči naší vlastní tvrdohlavosti, zvykům a zkušenostem, dokonce i z minulých životů. Jinými slovy, naše samskáry se více a více zakořeňují.

Tyto samskáry nás udržují ve stagnaci a omezeních týkajících se toho, co si myslíme, že víme o životě a o nás samotných.

Na to, abychom mohli dělat pokroky, uvolnili toto nastavení mysli a uvědomili si božskou lásku uvnitř nás, nám byla Mistrem dána sádhana.

Naše sádhana je darována svobodně, není nám nucena. Jeho milosrdenství je tak velké, Jeho láska tak bezpodmínečná, On nám dává příležitost k rozkvětu, k otevření se a odevzdání se Boží lásce - naší pravé podstatě.

Sádhana, kterou máme k dispozici, je rozmanitá, aby vyhovovala našim individuálním potřebám. Každý z nás má možnost vyjádřit svou bhakti a vděčnost za Jeho vedení, za tuto lásku, kterou nám dává tak svobodně a bezpodmínečně - rovným dílem.

Z jeho strany nepřichází žádné souzení, tak proč by mělo přicházet od nás? Jak nám může „pocit výčitek” pomáhat postupovat na naší cestě? Od Něho nepřichází žádný „trest”, to vše pramení z naší vlastní mysli. Přijměme Jeho vedení a naši sádhanu s radostí a nadšením. Vyjadřujme bhakti tak, aby se stala skutečnou láskou v činech, každý den, každý okamžik.

Takže namísto odmítání těchto technik, namísto hledání výmluv, proč by se neměly stát součástí našeho každodenního života, namísto jejich zavrhování, protože se neshodují s naším životním stylem, nebo z jakéhokoli jiného „důvodu", který naše mysl dokáže vykouzlit... Přijměte tyto dary od nejtrpělivější, nejláskyplnější a nejpozornější bytosti na této planetě - našeho Mistra Kriya Yogy, Paramahamsy Vishwanandy.
 


Blog »