Některé vědecké výsledky OM Chantingu

Thumbnail

Účastník jednoho slovinského OM Chantingového kruhu provedl před a po OM Chantingu vědecký test a poslal mi výsledky.

Zde je jeho zpráva:
V pondělí 12. listopadu 2018 se sedm dobrovolníků zúčastnilo testu, který ukázal dopad OM Chantingu na jejich energetická pole. Použili jsme technologii GDV, která pracuje na principu Kirlianovy fotografie.

POROVNÁNÍ ENERGETICKÉHO VYZAŘOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ PŘED A PO OM CHANTINGU

Oranžová oblast mezi dvěma černými kruhy představuje nižší hodnotu energie v našich tělech. Před OM Chantingem mělo všech sedm účastníků (každá barva křivky představuje jinou osobu) část křivky v této oblasti, což ukazuje na energetický deficit v určité části těla (levý obrázek). Po 45minutovém OM Chantingu jsme zaznamenali nové snímky jejich energetických stavů. Tyto snímky jsou na obrázku vpravo. Je více než zřejmé, že křivky z oblasti s nízkou hodnotou téměř zmizely. Jinými slovy, po OM Chantingu byl energetický stav účastníků vyšší, než tomu bylo před ním. Průměrná hodnota energie před OM Chantingem byla 34,8 jednotek a po něm byla 42,1. Energie vzrostla v průměru o 21 %. Pro porovnání - po jedné hodině cvičení jógy se úroveň energie zvýšila o 16 %.

 

OM Chanting - Experiment

Blog »