Milost Mistrů obsažená v Atma Kriya Yoze

Thumbnail

V józe existuje přesvědčení, že pokrok je úměrný úsilí, které člověk vyvine. To může být pravda pro mnoho věcí v životě, například pro trénink na maratón, hubnutí nebo učení se na zkoušku. Ale neplatí to, pokud je do vašeho duchovního pokroku zapojený Satguru. Satguru vaše úsilí mnohonásobně zesiluje a to je to, co se nazývá milost.

Atma Kriya Yoga je plná milosti Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy a Mahávatára Babajiho. Jak se to děje? To je fascinující otázka, kterou by měl každý student Atma Kriya Yoga chápat. Dává člověku hlubší pochopení toho, co se opravdu děje, když cvičí Atma Kriya Yogu, a dává mu hlubší pochopení role, kterou hrají Mistři v duchovním životě.

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda je plně realizovaný žijící Mistr Kriya Yogy. Je si neustále vědom svého vztahu s Bohem a následuje svou duchovní dharmu. Běžným jazykem můžeme říci, že je Guruem, ale není pouze Guruem, je také Satguruem. Proto bychom měli nejprve rozlišit rozdíl mezi Satguruem a Šiša Guruem.

Šiša Guruové učí určitou látku. Může to být spiritualita, matematika, věda, historie, cokoli. Odpovědi Šiša Guruů budou vždy stejné, protože učí z písem nebo z vlastní zkušenosti. Jejich úkolem je především předávat znalosti.

Satguruové mají na druhé straně v oblasti spirituality mnohem více, než jen znalosti o Bohu, mají přímou zkušenost Boha. Už není rozdíl mezi nimi a Bohem, a to proto, že jsou plně odevzdáni Bohu a jsou vždy ve stavu božského vědomí; to se v józe nazývá Átmanivédán bhakti nebo Nirvikalpa samádhi.

Mít v životě Satgurua je největší duchovní požehnání, které může člověk dostat, protože Satguru je doslova Bohem ve fyzické formě. Satguru je vyjádřením Boží lásky k nám. Ví, co drží každého z nás zpátky od osvobození, co je potřeba k tomu, abychom se osvobodili od máji nebo negativity, které jsme nabyli během mnoha životů. Dokonce i fyzické tělo Satgurua je jedinečné. Pokud byste byli jasnovidec, viděli byste, že osoba, která před vámi stojí, je jen kosmické světlo. Dokonce ani buňky jejich těl nejsou normální, a to proto, že i jediný jejich vlas je čistá Boží láska, vědomí Boha, neomezené ve fyzické podobě. Toto je zákon, který Bůh vytvořil: je nezbytné zažít fyzický dotek Satgurua, aby byla Boží milost plně přenesena do fyzického světa. Lidské tělo je na jedné straně omezené, ale fyzické tělo Satgurua se stává mostem mezi fyzickým hmotným světem a duchovním neomezeným světem. Proto jsou Satguruové největším požehnáním na duchovní cestě člověka. Jsou mostem, který člověku umožňuje dosáhnout cíle jógy, cíle života, realizování sebe sama.

Konkrétně v Atma Kriya Yoze je to Satguru, Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda, kdo se může podívat na minulou karmu člověka a určit, co je dobré a co je špatné. Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda a Mahávatár Babaji svou milostí hyper-aktivují to, co je důležité a spálí to, co důležité není. Dobrá karma, která zůstane, vám přinese zkušenosti nebo příležitosti, které vám pomohou na vaší duchovní cestě. Špatná karma, která má být spálena nebo transformována, je to, co ohýbá realitu a odvádí vás od spirituality.

V józe mluvíme o jemném pránickém těle, pránájáma kóša. To má síť energetických kanálů neboli nádí a systém čaker. Existuje přinejmenším 72 000 nádí. Jedno z nich, brahma nádí, je místem, kde je uložena karma z minulých životů. Pouze velcí jogíni jako Mahávatár Babaji a Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda mohou bez námahy vstoupit do brahma nádí a očistit jej. Nicméně, díky šaktipátu, zasvěcení dávaném v Atma Kriya Yoze, když cvičíte techniku hlavní kriyi, vstupují do vaší sušumna nádí a brahma nádí pro vás, aby uspokojily ty karmy, které vás ovlivňovaly po životy a životy, abyste mohli díky jejich milosti dosáhnout seberealizace rychleji.

Iniciace šaktipát je dávána na konci kurzu Atma Kriya Yogy. Mahávatár Babaji, velký Guru Guruů, v tu chvílí dává žákovi sám sebe a veškerou milost a požehnání každého Mistra z linie Kriya Yogy. To je duchovní pomocná ruka stovek realizovaných Mistrů za dobu 5 000 let. Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda říká, že jsou doslova duše, které čekají na inkarnaci na Zemi, aby dostaly toto požehnání a mohly konečně přijmout tuto milost a seberealizovali se.

Velmi málo duchovních Mistrů, kteří jsou dnes naživu, mají schopnost dát šaktipát svým žákům. Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda se narodil s touto schopností. Svolením Mahávatára Babajiho mu bylo dovoleno převést Jeho šaktipát na každého učitele Atma Kriya Yogy, kterého inicioval. Dnes je více než 300 učitelů ve více než 40 zemích. Atma Kriya Yoga je nejúplnějším systémem kriya jógy, který kdy byl na světě vyučován, což zajišťuje, že tento systém jógy, který je jedním z nejrychlejších způsobů, jak si uvědomit a dosáhnout božské Lásky, se šíří široko daleko. Takto to naplánovali Mahávatár Babaji a Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda, protože to je to, co právě teď svět potřebuje. Mahávatár Babaji předával v různých časech během celých tisíciletí různé systémy jógy, aby pomohl lidem uvědomit si sami sebe. V této době je jeho hlavním nástrojem Atma Kriya Yoga.

Šaktipát je neuvěřitelně mocný, daleko za naše běžné lidské porozumění. Jak říká Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda: „Dokonce i velcí jogíni touží po tomto zasvěcení.“ Je nemožné plně vysvětlit šaktipát, protože je to Pán sám, kdo přichází, odevzdává se žákovi a aktivuje určité věci. Zkušenosti každého člověka jsou jedinečné. Nemůžeme říct, že budete mít takovou nebo takovou konkrétní zkušenost. Během iniciace šaktipátu je Mahávatárem Babajim přes učitele zasazeno semínko realizace Boha, které pak roste, když cvičíte. Energie uvolněná během šaktipátu také aktivuje a odemyká Boží světlo ve vašich čakrách. Hluboko v každé čakře sídlí samotný Pán. Je božským světlem vaší duše. Během zasvěcení šaktipátu je toto božské světlo odemčeno, takže čakry začínají pracovat na vyšší frekvenci.

 

Člověk je ponechán přemýšlení o tom, jak si mohu zasloužit něco tak velkého, jako je Atma Kriya Yoga a vedení Mahávatára Babajiho? To je však možné pouze díky milosti Satgurua a Boha. Satguru je nejblíže Paramguruovi, Mahávatáru Babajimu. On je mostem. Milost dává Satguru z lásky, soucitu a pochopení toho, co žák potřebuje. To zahrnuje dívat se nad rámec předchozích činů nebo nedokonalostí osobnosti, poskytnout žákům podporu a pomoc, kterou potřebují. Pouze Mahávatár Babaji a Satguru mohou určit, zda si to zasloužíte nebo ne, protože znají vás, všechny vaše minulé činy a váš duchovní potenciál.

 

Mahávatár Babaji a Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda dělají z jejich milosti Atma Kriya Yogu dostupnou pro každého. Zatímco Mahávatár Babaji se může zdát nedosažitelný, Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda je Mistr žijící v Německu, blízko Frankfurtu. Je k dispozici každému upřímnému duchovnímu hledači a máte možnost nejen dostat Atma Kriya Jógu, ale také prohloubit své duchovní spojení s Ním jako Mistrem a Satguruem prostřednictvím vztahu Guru-žák. To znamená, že Jej budete formálně brát jako svého Gurua. Ačkoli to není předpokladem pro obdržení Atma Kriya Yogy a iniciaci šaktipátu. Je to úplností Atma Kriya Yogy a je fascinující, že můžete přímo komunikovat s někým takovým a být Jím iniciován jako žák.

Takové zasvěcení na oddaného jsem dostal před 11 lety a je to jedinečný, nejdůležitější a nejhlubší krok, který jsem na své duchovní cestě udělal. Všechno se od té doby změnilo, protože jsem věděl, že se o mě vždy stará, vede mě a řídí labyrintem života směrem k cíli jógy a cíli života. Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda a Mahávatár Babaji nás mlčky vedou v každém okamžiku, v našich činech a myšlenkách, takže se mohou začít ladit s naším vlastním Božstvím nebo duší. To je důvod, proč se Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda rozhodl inkarnovat na Zemi, aby vám pomohl uvědomit si sebe samé a účel, proč jste se narodili jako lidé. Rozhodl se hrát tuto roli duchovního Mistra, ne z karmického důvodu, ne protože se musel znovu inkarnovat, ale z vlastního milosrdenství a svobodné vůle, aby osvobodil ostatní lidi stejným způsobem, jakým je osvobozený a svobodný On sám. To je milost Satgurua!


Blog »