Když Atma Kriya Yoga není vhodnou praktikou

Thumbnail

Musím být upřímná – kladla jsem až příliš velký důraz na Atma Kriya Yogu. Přesto, že jsem také učitelkou Simply Meditation a koordinátorkou OM Chantingu, tak to, co jako učitelka nabízím jako první, když mne někdo osloví se zájmem o meditaci, je především Atma Kriya Yoga. Nedávno jsem si uvědomila, že to je velká chyba, a hned vysvětlím proč.

Mezi mnoha učiteli Atma Kriya Yogy vládne nevyslovený postoj, že Atma Kriya Yoga je jiným technikám Bhakti Marga Sádhany nadřazená. Ani já nejsem výjimkou, ačkoliv jsem během posledních 5 let slyšela příběhy lidí a zažila nespočetné příklady toho, že další praktiky BM Sádhany jsou také velice účinné.

Uvedu zde tři příklady, které ukazují sílu jiných technik než Atma Kriya Yogy.

SIMPLY MEDITATION POMOHLA ČLOVĚKU S ADHD V DOSPĚLOSTI

Simply Meditation Stories

Před pár lety jsem vyučovala kurz Simply Meditation a moje kamarádka z pracovní oblasti se ho účastnila. Dva roky po skončení kurzu jsem ji potkala a svěřila se mi, že je pro ni technika Trinity meditace ze Simply Meditation nezbytnou součástí ranního rituálu, a že by bez ní nemohla začít den.

Ona jako člověk, který má přebujelou mysl a později v životě, v dospělosti, jí byl diagnostikován ADHD, je důkazem toho, jak účinná pomoc pro ni byla Simply Meditation. V oné fázi života, kde se právě moje kamarádka nacházela, pro ni byla Simply Meditation perfektní, a žádná jiná technika by jí tak nevyhovovala.

Byl to pro ni důležitý krok na její duchovní cestě, protože během doby, kdy denně praktikovala Simply Meditation, procházela výraznou změnou v pracovním životě. Začínala podnikat a zaváděla svoji společnost na mezinárodní trh. Uzemnění, které jí Simply Meditation poskytovalo, bylo pro její cestu v té době zásadní.

Cokoli více intenzivního, jako například Atma Kriya Yoga, by pro ni bylo příliš. Jemnost a hloubka Simply Meditation bylo přesně to, co potřebovala, aby se uzemnila.

ATMA KRIYA YOGA NEBYLA VHODNÁ PRO ČLOVĚKA S DEPRESÍ

Atma Kriya Yoga stories

Další příběh se týká jiné ženy, která mne oslovila ohledně výuky Atma Kriya Yogy. Hned jsem souhlasila, že ji budu učit, celá nadšená z možnosti sdílet moji Lásku k Atma Kriya Yoze s dalším člověkem. Protože mne kontaktovala kvůli Atma Kriya Yoze, nenamáhala jsem se, abych si ověřila, zda pro ni bude Atma Kriya Yoga nejvhodnější technikou.

Po zahájení kurzu vyšlo najevo, že v minulosti dlouho trpěla depresemi, a že prvních pár technik z Atma Kriya Yogy jí znovu spouští příznaky deprese a ještě je zhoršuje. Ihned jsem musela výuku přerušit kvůli její bezpečnosti; a také to byla moje zodpovědnost.

Když se ohlédnu zpět, přeji si, abych si tehdy položila otázku: Je tento člověk připraven na Atma Kriya Yogu?

Vím, že v těchto situacích není vždy jednoduché znát odpovědi, a proto, když se něco podobného děje, doporučuji si o tom promluvit s jedním z vašich učitelů – trenérů nebo se poradit se Svámím z Bhakti Margy. Mají jinou úroveň intuice a zkušenosti s jednáním s lidmi v různých obdobích duchovní cesty. Budou mít lepší představu o tom, jak na tom daný člověk aktuálně je a na co je připraven.

OM Chanting ZMĚNIL MůJ ŽIVOT

OM Chanting Stories

Třetí příběh je o mé vlastní cestě a o tom, jakou roli v ní sehrál OM Chanting. Na začátku roku 2014 jsem se přestěhovala z Londýna do Austrálie. Když jsem se tam přistěhovala, moje priority byly: můj vztah, společenský život, životní standard, noční život a sociální status. O rok později, když jsem Austrálii opouštěla, jsem byla téměř připravená žít mnohem jednodušší život a vzdát se „vnějšího světa” a obrátit pozornost dovnitř.

Na začátku roku 2014 jsem často pila alkohol. Koncem stejného roku jsem ho úplně pít přestala. Prošla jsem si od postoje „jsem ve středu dění”, do „úplně jsem se odtrhla od dění ve světě” (v dobrém i ve zlém). Prošla jsem extrémní transformací zejména proto, že jsem pravidelně každý týden chodila na OM Chanting po dobu 11 měsíců.

Na tomto místě je důležité zmínit, že ne každý si projde osobní transformací tak intenzivně, jako já. Faktem je, že jsem po každé účasti na OM Chantingu cítila významnou změnu.

Nejste tou samou osobou předtím, než začne OM Chantingové sezení a po něm, a to je prostě pravda pokaždé, když OM Chanting navštívíte -  nesejde na tom, zda jdete poprvé nebo po 365té. Pro mě osobně byl OM Chanting perfektní praktikou sádhany a v té době mi pomohl vypořádat se s jistými výzvami, kterým jsem na své duchovní cestě čelila.

CO MůŽETE UDĚLAT PRO TO, abyste respektovali duchovní cestu dalších lidí

Jako učitel musíte provádět pilnou práci. Vím, že je snadné se nadchnout myšlenkou, že máte nového studenta a podělit se o to, co milujete, o vaši sádhanu, avšak postavte sami sebe až na druhé místo. Na první místo dejte druhého člověka a soustřeďte se na jeho potřeby a jeho cestu. Je to o těch druhých, ne o vás.

Další věc, kterou můžete udělat, je respektovat další praktiky BM Sádhany. Gurudží by je nepředával, pokud by nebyly důležité. Otevřeně zvažte ostatní rovnocenné praktiky a zeptejte se sami sebe, která z nich by se pro osobu, která stojí před vámi, hodila nejvíce.

Jako oddaný a praktikující musíte myslet na to, že všichni nejsme stejní a nikdo není jako vy – každý člověk se nachází na jedinečném místě své duchovní cesty. Co je správné pro vás, nemusí být správné pro druhého.

Paramahamsa Vishwananda

Jak řekl Gurudží, neměli byste mít strach sdílet vaše duchovní přesvědčení s jinými lidmi a neměli byste se za něj stydět. Ale buďte opatrní na „předepisování stejného léku”, který vy sami berete, například vaši vlastní sestavu duchovních praktik – protože to nemusí být pro ostatní správné. Musí jít po své cestě a přijít si na přesně takové praktiky sádhany, které pro ně budou těmi správnými v daném bodě jejich cesty.

Chci s tím skončit. Jak vím z vlastní zkušenosti, náš Guru, Paramahamsa Vishwananda, je nejvstřícnějším Guruem, protože poskytuje mnoho prostoru individualitě. Opravdu miluje každého takového, jaký je, a každému dává prostor, aby se vyjádřil ve svém jedinečném způsobu oddanosti po svém.

Jako učitelé a oddaní toto poselství můžete rozšířit i na ostatní tím, že budete respektovat, kde se na svých duchovních cestách nacházejí a budete jim sloužit skrze praktiky sádhany, které jsou pro ně vhodné – s ohledem právě na ono místo, na kterém na své duchovní cestě právě v tuto chvíli jsou.


Blog »