Intimita vztahu s Božstvím

Thumbnail

Božství k nám nepromlouvá kolektivně, ale individuálně tak, aby každý člověk měl svoji vlastní zkušenost s Božstvím, protože každá bytost je božským paprskem a je přímým a důvěrným napojením k Bohu. Milostná jednota, která je nejvyšší formou světského potěšení, je každou bytostí zakoušena jinak. Stejně tak bude mít každý člověk svoji vlastní cestu, jak přistupovat a vztahovat se k Bohu.

--pandit Rám Sivan (Šrí Ráma Rámánúdžačárí)

 

Pokud vměstnáte do jedné místnosti tisíc lidí a zeptáte se jich: „Jak zažíváte Boha?“, zajisté dostanete tisíc různých odpovědí. Každý z nich bude mít vlastní zkušenost, způsob poznávání a vztahování se k Bohu, svůj vlastní prožitek víry, lásky a důvěry.

Různorodost vztahu s Bohem je jednou z nejkrásnějších věcí na duchovní cestě. Ukazuje nám, že božská láska není masovým produktem či mechanickou záležitostí. Navzdory tomu je pro každého a každou duši spojení mezi milencem a milovaným intimní a jedinečné. Toto tvrzení je pravdivé, bez ohledu na to, zda lidé praktikují stejným způsobem či mají stejný systém víry.

I přesto, že projev navenek je stejný, vnitřní vztah je záležitostí výhradně mezi jednotlivcem a Bohem.

Jak jinak bychom chtěli mít vztah s Bohem než skrze modlitbu? Co je modlitba jiného než touha, hledání a opětovné spojení vašeho srdce a duše se zdrojem pocházejícím z Božství?

 

Čím více se modlíme a čím více praktikujeme naši sádhanu, tím více se stáváme takovým, jakým je náš milovaný. Začínáme ztrácet naše egoistické já v Jeho milosti a lásce. Začínáme zářit Jeho láskou. Kousek po kousku jsme odhalováni, až jediné, co zůstává, je láska.

Je třeba si ujasnit jednu věc: sádhana není o tom, aby vás změnila. Je o tom, abyste se stali sami sebou. Odstraňuje vše, co nejste vy, snímá vše, co vám neslouží. A když je dílo dokončeno, to, co zůstane, jste vy. Vy ve svém nejčistším, nejbožštějším a nejmilovanějším smyslu slova.

Důvěřujte vaší sádhaně. Praktikujte s láskou a oddaností. Načerpejte z ní sílu. Nehledě na to, co se vám přihodí, si buďte vědomi, že Bůh vás vede k Sobě po celou cestu.


Blog »