Co pro vás znamená Atma Kriya Yoga?

Thumbnail

Co pro vás znamená Atma Kriya Yoga (AKY)? Klíč k vaší duši a transformační cestu – spojení s pravou podstatou, která je přímo napojena na Mistry Kriyi a Božskou Matku? Uznání věčné, nekonečné, bezpodmínečné Lásky, kterou v sobě máme. Nebo pouhé praktikování jógy?

Doufejme, že pro vás znamená to první, a že to druhé bylo důvodem, proč jste byli iniciováni do AKY a proč praktikujete. Pokud ale budete praktikovat pravidelně, nezůstanete dlouho u „pouhého praktikování jógy”.

Atma Kriya Yoga je obrovské požehnání předané Paramahamsou Vishwanandou a Mahávatárem Babajim, praxe věnovaná světu převlečená za jednoduchou sadu cviků k vědomému urychlení cesty AKY jogínů k opětovnému spojení s tím, kým ve skutečnosti jsou. Je to vnitřní cesta do hloubek vašeho Já. Konečný „cíl” učinit volbu a jednat z pozice vědomého spojení sami se sebou a s naším zdrojem je plnou realizací bezpodmínečné božské Lásky. Avšak tento „cíl” není důvodem k praktikování AKY; tím je užívání si cesty pro ni samotnou. Dosažení vrcholu v naší praxi je mimo pole naší působnosti – jakkoli zvláštně to může znít. My se staráme o naši část tím, že spolupracujeme, a Mistři učiní ten zbytek.

Pravou podobu AKY není nikdy snadné popsat. Říci, že je to praktikování jógy, znamená ji téměř bagatelizovat, protože ona je mnohem více. Jóga jako taková je skvělá, avšak v tomto případě nelze plně popsat, co Atma Kriya Yoga opravdu je. Byla nám darována proto, aby každý jedinec mohl prožít a rozvinout jedinečný osobní vztah s něčím neomezeným a věčným. S něčím, s čím se během našich životů obvykle nespojujeme a příliš to nezažíváme, pokud vůbec. S něčím pro většinu z nás tak abstraktním, že často popíráme i samotnou existenci toho – Boha. Zdroj našeho bytí a esenci.

Nejčastěji si spojujeme Boha s náboženstvím, ale slovo „náboženství“ (religion) pochází z latinského „religare”, což znamená „opětovně se spojit”, a protože Bůh je přítomen ve všem co je, pak „opětovně se spojit” nemůže být omezené pouze na náboženství. Atma Kriya Yoga je dar přímo od plně realizovaných Mistrů pro nás všechny, kdo si zvolíme jej přijmout a praktikovat, abychom mohli být také přeneseni do plně realizovaného stavu. Říkám „přeneseni”, protože ve skutečnosti to vše pro nás dělají oni, my pouze spolupracujeme praktikováním toho, co nám bylo dáno. Mistři jsou „vykonavateli”, protože oni nám dali praktiky a oni přesně vědí, kam nás berou. Chtějí, aby se nám dařilo dobře – všichni jsou doslova na naší straně a po našem boku pokaždé, když aktivně praktikujeme naši Atma Kriya Yogu.

Šakti v AKY je sama Božská Matka, a jako Matka také obdarovává své děti bez omezení. Dává nám to, co je vlastně naše, abychom si to právem nárokovali, pokud si to skutečně a upřímně vybereme.

Takže… můžete se ptát, jak celý takový „zázrak” zapadá do našeho každodenního života? Úplně perfektně a nenuceně! Jediné, co musíte udělat, je pravidelně praktikovat Atma Kriya Yogu. To je celé! Pokud se přitom budeme snažit, změny na naší cestě se projeví – to, jak na sebe vzájemně působíme v našich vlastních „světech“ – nám bude připadat přirozené a bezproblémové. V naší praxi jsme plně chráněni Mistry a Božskou Matkou.

Můžeme si vybrat kráčet cestou Atma Kriya Yogy a zůstat na ní, nebo se rozhodnout ji brát jen jako „pouhé praktikování jógy”. A i kdybychom si zvolili to druhé – co tím ztratíme?

 

 


Blog »