Co mají sádhana, ajurvéda a život v 21. století společného?

Thumbnail

„Vše, co dělám, říkám a co si myslím, má dopad na moje tělo a způsob myšlení. Pokud se naučím jednat, mluvit a myslet způsobem, který je pro mě vhodný, pak dosáhnu takového bodu, kde budu natolik uvolněná a tak silná, jak je jen možné.“

---Ashodakari Dasi

Ashodakari Dasi je ajurvédská lékařka, a současně lékařka klasické medicíny. Její více než dvacetiletá praxe jí poskytuje bohaté znalosti, soucit a vedení, které dokáže sdílet jako lékařka i přítelkyně. Nedávno jsem s ní poseděl, abychom si promluvili o ajurvédě a její aplikaci na současný život a duchovní cestu.

Co je ajurvéda?

„Ajurvéda je věda, která kromě toho, co je dobré a špatné pro život a jeho měření, popisuje příznivé, nevýhodné, šťastné a nešťastné životní stavy.“

--Charaka Samhita

Ajurvéda je věda o zdraví, známá také jako věda o životě, která pochází z Véd. Přinesl ji samotný pán Nárájena ve formě Dhanvantarí, který se objevil během stloukání mléčného oceánu, ačkoli Dhanvantarí tehdy nezačal učit ajurvédu, to teprve později.

V době, kdy se objevila ajurvéda, si lidé uvědomovali, že jsou vtělenými dušemi, spíše než že by se považovali za kombinaci těla/mysli. Ajurvéda jako věda je založena na tomto principu.

Co má tato starodávná věda společného s životem v 21. století?

No, vlastně všechno. Principy stojící za ajurvédou jsou stále plně aplikovatelné na současný život. Ajurvéda nás učí a vede, abychom se skutečně pozorovali, porozuměli tomu, jak fungujeme, a začali přijímat rozhodnutí, která jsou pro nás jako jednotlivce správná. A když to aplikujeme na náš každodenní život, můžeme se naučit žít a starat se o sebe vyváženým způsobem.

Jaká je spojitost se sádhanou?

Ashodakari Dasi říká: „Je to jediný systém o zdraví, který vás skutečně připravuje na to, abyste mohli jít hlouběji ve své duchovní praxi.“

Ajurvéda a sádhana, jako např. Atma Kriya Yoga, jsou metodami sebeočisty a nalezení klidu a rovnováhy uvnitř, jsou to nástroje a průvodci na duchovní cestě. Ashodakari Dasi tvrdí, že obě praktiky jsou „cestou k sebepoznání, sebepřijetí a sebelásce.“

„Vaše tělo je chrámem, kde sídlí sám Pán se vší svou nádherou a láskou. Takže je třeba každému připomínat tuto posvátnost, aby si udržovali tělo zdravé.“

--Paramahamsa Vishwananda

 

Jak ajurvéda pojímá praktikování sebelásky?

„Vaše tělo je váš chrám. Pokud je to sídlo mojí duše - tak stejně jako čistíme chrámy a děláme různé praktiky vyjadřující úctu, proč neudělat totéž pro vozidlo svou duše?“

V současném světě je pojem sebeláska nebo sebepéče snadno ztracen v představách, které se omezují pouze na tělo a mysl. Ale ajurvéda nahlíží na sebelásku pohledem, který pojímá člověka jako vtělenou duši a ne jen jako jednotku ve složení tělo-mysl.

Ashodakari Dasi vysvětluje, že praktikování sebelásky není o uspokojení, potěšení nebo rozmazlování. Je to spíše otázka: „co je v mých schopnostech, abych byl/a tak silný/á a vyvážený/á, jak mohu být?” Vyžaduje se po nás, abychom byli v kontaktu se sebou samými, byli k sobě upřímní a jednali tak, abychom přitom měli na zřeteli účel, který je mimo smyslový požitek mysli a těla; protože: „pokud nejste v kontaktu sami se sebou, jak se o sebe postaráte?“

Ajurvéda je hluboce individualizovaný systém. Podle čeho určím, jak by měl můj ajurvédský životní styl vypadat?

Jednou z nejúžasnějších věcí na ajurvédě je to, že se jedná o hluboce osobní systém, na míru každému člověku. Kvůli tomuto aspektu nebude kvíz na internetu nebo kniha z obchodu postačovat, abychom se dostali do potřebné hloubky.

Ashodakari Dasi doporučuje navštívit ajurvédského lékaře. Ten vám pomůže projít objevným procesem a dá vám praktické rady a tipy, aby podpořil vaši cestu, která je zcela jedinečná pro vaši povahu a prostředí.

Mezitím praktikujte vědomý způsob života. Pozorujte se. Co se děje, když jíte? Cítíte přitom teplo nebo zimu? Cítíte se plni energie a nebo unaveni? Co se děje, když cvičíte? Jaké druhy cvičení děláte? Cítíte se potom vyčerpáni nebo svěží? Cítíte se uzemnění nebo naopak neuzemnění. Začněte vědomě prožívat to, jaký dopad mají vaše činy, myšlenky a slova na váš obvyklý životní pocit.

Přeneste během dne pozornost k vašemu dechu. Jen tím, že to učiníte, se dostanete do těsnějšího kontaktu s celým vaším systémem.

Rovnováhu lze najít. Klid lze najít. Lze plně dosáhnout klidu mysli. Božská láska už tady je a čeká na nás, až se očistíme a budeme dostatečně otevřeni ji plně prožít. Přestože všechny tyto věci mohou být těžké, máme všechny potřebné prostředky k jejich dosažení. Ale musíme změnu chtít. Musíme být ochotni dát uspokojení smyslů stranou, ve prospěch lásky a našich duší. Musíme být ochotni převzít za sebe odpovědnost.

Otázka tedy zní: „Kdy budete sami sebe milovat natolik, abyste za sebe převzali odpovědnost?“


Blog »