Co je Kriya Yoga?

Thumbnail

Co je Kriya Yoga?

„Kri" znamená konání a „ya" znamená uvědomění. Dohromady Kriya znamená vědomé konání.

Ale co je uvědomění? Čeho se to týká? Pravé uvědomění znamená být si vědom toho, kdo skutečně jsme, našeho smyslu, naší opravdové identity. A tou je identita duše, které je vlastní blaženost a bezpodmínečná Láska.

Kriya Yoga je všeobecně uznávaná jako systém technik, které vedou k tomu, aby člověk zažíval a procvičoval posun za hmotnou realitu, za ztotožňování se s myslí, tělem a tomu, co nám zprostředkovávají smysly. Je to o praktikování, které vede k prožívání a ponořování se do duchovní reality a ztotožněním se s já, abychom nakonec zažili a realizovali své božské Já, svou duši. Kriya Yoga je o tom, mít všechny myšlenky, činnosti a slova ve spojení s touto realitou a uvědoměním si duše.

Mahávatár Babaji, věhlasný a tajemný nesmrtelný jogín, zakladatel Kriya Yogy, je zodpovědný za tiché vedení vědomí lidstva. Babaji předal během řady let světu část obsáhlého systému, aby svět pozvedl a podpořil. Tento systém je přizpůsobený stavu lidstva, jeho vědomí a době, ve které lidé žijí. S ohledem na to Mahávatár Babaji předává techniky různým mistrům na různých místech a v různých dobách, aby oslovily mysl člověka. I když to není veřejnosti známé, Babaji a mistři Kriya Yogy dávají na různá místa a různým lidem techniky podle toho, jakou podporu potřebují.

Atma Kriya Yoga je jen částečný výběr z technik Kriya Yogy. Mahávatár Babaji a Paramahamsa Vishwananda zvolili tuto její část, protože je jednoduchá, účinná a důležitá na duchovní cestě, rozvíjí náš vztah s Bohem a nakonec vede k Jeho dosažení.

Kriya Yoga je mimořádně výjimečná tím, že její techniky využívají vědy jógy. Byly navrženy na základě duchovních a fyzikálních zákonů, energií a logiky mysli. Navíc směřují k univerzálním zákonům stvoření, vibraci, pěti živlům, čakrám, kóšám a velkému množství energií. Techniky zohledňují hloubku zákona karmy včetně úmyslu, činnosti, myšlenky a mnoha dalšího.

Jóga je hluboká duchovní věda a moderní věda ji prozkoumává a chápe velmi pomalu. Techniky Kriya Yogy byly vyvinuté, aby aplikovaly poznatky různých oblastí této vědy, stejně jako se to děje v jakékoli vědeckém odvětví. Mistři těchto zákonů a systémů si jsou plně vědomi jógových věd. Protože jsou plně oddáni duchovnímu pokroku lidstva, navrhují praktiky, které napomáhají lidem na jejich duchovní cestě. Duchovní cesta je velmi složitá a jemná, naštěstí ale mistři vyvinuli techniky, které na této cestě pomáhají.

Obecně vzato je Kriya Yoga nábožensky a filosoficky neutrální a koresponduje s duchovními a materiálními zákony ve snaze pomáhat duchovnímu pokroku. Babaji ji předal mnohým mistrům, kteří si jí osvojili a implementovali do technik své vlastní filosofie a náboženské doktríny. Tímto způsobem mohou Babaji a mistři Kriya Yogy sloužit širšímu počtu lidí, protože zohledňují různé cesty, osobnosti a předpoklady.

A to je to, co je na sádhaně Bhakti Margy to výjimečné. Je celá o Lásce. Posláním Paramahamsy Vishwanandy je otevírat lidská srdce a Kriya Yogu používá k tomu, aby to podpořila. Kriya Yoga je v podstatě také bhakti - láskyplná oddanost - protože vykonávání jakékoli činnosti s plným uvědoměním znamená, že je to učiněno s Láskou a pro Lásku samotnou. I když se na Kriya Yogu tradičně nepohlíží jako na bhakti jógu, tak v zásadě je to bhakti a je to jóga.

Tím, jak se noříte do srdce, do duše, stále hlouběji a hlouběji, nacházíte a zažíváte Božství uvnitř i vně vás. Ačkoliv je tedy Atma Kriya Yoga o realizování vašeho božského Já, zároveň nevyhnutelně vede k poznání smyslu vašeho božského Já, k jeho vztahu s Božstvím - k realizaci Boha v tomto usilování o dosažení Lásky.

 

 


Blog »