Atma Kriya Yoga hero

Obejměte Božství ve svém nitru

Atma Kriya Yoga by Bhakti Marga

Atma Kriya Yoga

Atma Kriya Yoga je duchovní praxe, která vám pomáhá uvědomit si svůj osobní vztah s Božstvím tím, že vnáší uvědomění duše do všeho, co děláte. Díky milosti iniciace šaktipátu (sestoupení energie) vám tato praxe přinese vice lásky, radosti a spojení se životem. Pomáhá také spalovat karmu z mnoha životů a očistit mysl a tělo, abyste mohli postoupit na vaší duchovní cestě.

Atma Kriya Yoga je naší nejpokročilejší praxí. Každá z technik rozvíjí jiný druh bhakti – lásky k Bohu – a otvírá srdce transformační síle lásky. Techniky jsou natolik jednoduché, že se je snadno naučí i začátečníci. Zároveň jsou však natolik mocné, aby i ty nejzkušenější meditující dovedly do nových sfér vědomí a spojení s Bohem.

Student practicing Atma Kriya Yoga

Uvědomění duše v každé činnosti

Spalujete karmu

Atma Kriya Yoga očišťuje všechny úrovně vašeho vědomí: tělo, emoce, mysl a intelekt, aby vaše vnitřní světlo mohlo více zářit. Toto cvičení spaluje karmu z mnoha životů a odstraňuje vše, co stojí v cestě vašemu konečnému uvědomění stále přítomného Božství, které přebývá ve vašem vlastním srdci.

Věčný vztah

Cílem opravdové jógy je sjednocení s Božstvím: seberealizace prostřednictvím božské lásky. Atma Kriya Yoga vás podněcuje k tomu, abyste přinesli vědomí svého věčného Já do každé myšlenky, slova i činu. Tyto techniky vás spojují se zdrojem života v nitru vašeho vlastního bytí, abyste si mohli plně vychutnat svůj věčný vztah s Božstvím.

Probuďte božské vlastnosti

Tak jak se vaše praxe prohlubuje, začínají se přirozeně projevovat božské vlastnosti: klid, sebeovládání, síla, moudrost, pokora, soucit, vitalita a další. Atma Kriya Yoga vám dává nástroj k překonání duality materiálního světa a probouzí božskou lásku: vše, co potřebujete k tomu, abyste dosáhli skutečné svobody.

ATMA KRIYA YOGA JE NEJJEDNODUŠŠÍ CESTOU K REALIZACI JEDNOTY S CELKEM, NEBOŤ SJEDNOCUJE TĚLO, MYSL A DUCHA ZA ÚČELEM REALIZACE BOHA. ATMA KRIYA YOGA ZNAMENÁ PŘIPOMÍNAT SI, ŽE VŠE JE BOHEM – V KAŽDÉM ČASE A PROSTORU.

Paramahamsza Sri Szvámi Vishwananda

Iniciace šaktipátu

Právě díky šaktipátu je Atma Kriya Yoga nejmocnější formou jógy, kterou máme v dnešní době k dispozici. Iniciace šaktipátu do linie kriye odemyká plný potenciál těchto technik a poskytuje praktikujícímu ochranu a vedení na každém kroku jeho praxe. Šaktipát také probouzí božské světlo, spící uvnitř vašich čaker, a zaručuje vám, že tyto techniky budou účinné.

Historie linie

Mahávatár Babaji je otcem všech linií kriye a Guruem Paramahamsy Vishwanandy, Mistra Atma Kriya Yogy. Prostřednictvím iniciace šaktipátu je do každého studenta vloženo požehnání a milost všech Mistrů kriye. Je to právě toto požehnání, které nakonec přivádí praktikující k tomu, aby prožívali věčně přítomné Božství přebývající v jejich vlastních srdcích.

Ucelený systém

Atma Kriya Yoga je ucelený jógový systém, který zahrnuje meditaci i energetická a fyzická jógová cvičení. Přes svou celistvost je tato praxe dostatečně flexibilní, aby ji bylo možné začlenit do zaneprázdněného životního stylu. Atma Kriya Yoga je jako šitá na míru dnešní době, protože pomáhá rozvíjet bhakti: Boží lásku přítomnou ve všem.

Kurmasana - Atma Kriya Yoga by Bhakti Marga
Atma Kriya Yoga
Atma Kriya Yoga Meditation - Bhakti Marga

Ohlasy lidí

Zamilovala jsem se

Když jsem začala s Atma Kriya Yogou, zamilovala jsem se do každé části mého života. Zamilovala jsem se do svého zaměstnání, které se mi předtím moc nelíbilo. Našla jsem krásu ve způsobu života, jakým jsem žila, začala jsem více přijímat vše ve svém životě. Začala jsem ke všemu pociťovat lásku. Vše, co nyní dělám, se snažím dělat s láskou a uvědoměním. Nejde to pokaždé, ale všimla jsem si, že se to s postupující praxí děje stále častěji.

Janita - Jihoafrická repoublika

Jen láska

Atma Kriya Yoga mluví o lásce. Přál jsem si ji praktikovat tak, aby ve mně tato láska rostla. Dříve jsem Atma Kriya Yogu cvičil bez tohoto uvědomění a bylo to pro mě namáhavé. Nyní už chápu, že Atma Kriya Yoga je jen láska. Dnes mám velkou chuť cvičit, protože toto cvičení je jedinou cestou, která mě dokáže vyvést z mé negativity. Cítím, že jen tato láska mi může pomoci tím projít.

Jean Claude – Francie

Můj život se zlepšil

Atma Kriya Yoga zlepšila každou část mého života. Stabilizuje mé fyzické zdraví, když se cítím trochu nemocný, vrací mě zpět do stavu, kdy se opět cítím silný a zdravý. Když se cítím mentálně rozhozený, vrací mě zpět do stavu, kdy mám naprosto jasno v tom, co chci a co mám udělat, aby se to uskutečnilo. Na duchovní úrovni mě Atma Kriya Yoga přivedla do kontaktu se sebou samotným, s tím, co na duchovní cestě hledám, kdo jsem, jaký mám vztah s Bohem, s ostatními lidmi a s Božstvím v jejich nitru, a nakonec i s Božstvím uvnitř mě samotného.

Aaron - USA

Je Atma Kriya Yoga to pravé pro vás?

Informace o kurzech »